٩٠ درصد سهم ها بازدهی بالاتر از ١٠٠ درصدی داشتند... معرفی ده سهم بالای ١٠٠٠ درصد سود...

بورس۲۴ : از ابتدای سال 98 تا روزهای پایانی بهمن ماه بازار سرمایه روند افزایشی چشمگیری را تجربه کرده است. به طوری که شاخص کل بازار از ارتفاع 178 هزار واحد به ارتفاع 476 هزار واحد و شاخص هموزن نیز از محدوده 33 هزار واحدی به ارتفاع 152هزار واحدی افزایش یافته است.

بدین ترتیب بازدهی شاخص کل و شاخص هموزن طی 11 ماهه سال جاری به ترتیب 167 درصد و 360 درصد بوده اما بخش قابل توجهی از صنایع و شرکت ها در این مدت موفق شدند تا نسبت به شاخص ها رشد بیشتری را تجربه کنند.

بررسی بازدهی کل شرکت های بازار سرمایه نشان می دهد که 77 درصد از شرکت ها توانستند در این دوره 11 ماهه بالاتر از شاخص بازدهی کسب کنند. حال آن که میانگین بازدهی 74 درصد از صنایع نیز بیش از بازدهی شاخص کل بود.

از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا اواخر بهمن ماه پربازده ترین صنایع محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، کاشی و سرامیک و دستگاه های برقی بودند که میانگین بازدهی آن ها به ترتیب 816 درصد، 500 درصد و 475 درصد بود.

در میان شرکت ها «ومشان» با رشد 4،511 درصدی پربازده ترین سهم بازار سرمایه در دوره 11 ماهه امسال است. «غنوش» هم با 2،224 درصد رتبه دوم این جدول را به خود اختصاص داده و «بسویچ» با 1،883 درصد سومین سهم پربازده بازار در سال جاری است.

در این جدول رتبه بندی «ختور» با 1،869 درصد، «فرابورس» با 1،856 درصد، «ولیز» با 1،696 درصد، «درهآور» با 1،264 درصد، «سفار» با 1،224 درصد ، «آینده» با 1،214 درصد و «کفپارس» با 1،211 درصد به ترتیب چهارم تا دهم شدند.

اما بررسی بیشتر این آمار نشان می دهد که حدود 90 درصد از سهام شرکت ها در بازار سرمایه طی 11 ماهه سال جاری موفق به کسب بازدهی بالاتر از 100 درصد شدند و 2 درصد از کل سهم ها نیز فقط بازدهی 4 رقمی را کسب کردند!

بازدهی شرکت ها-از ابتدای سال 98 تا اواخر بهمن ماه
ردیف شرکت صنعت نماد % بازدهی
1 سر. فنی و مهندسی مشانیر واسطه گریهای مالی و پولی ومشان 4,511
2 نوش مازندران غذایی بجز قند وشکر غنوش 2,224
3 پارس سوئیچ دستگاههای برقی بسویچ 1,883
4 رادیاتور ایران خودرو و قطعات ختور 1,869
5 فرابورس ایران فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط فرابورس 1,856
6 لیزینگ ایران واسطه گریهای مالی و پولی ولیز 1,696
7 دارویی ره آورد تامین دارویی درهآور 1,264
8 سیمان فارس سیمان آهک گچ سفار 1,224
9 آینده سازان بهشت پارس زراعت و خدمات وابسته آینده 1,214
10 فرآورده نسوز پارس کانی غیر فلزی کفپارس 1,211
11 شیر پاستوریزه پگاه گلستان غذایی بجز قند وشکر غگلستا 1,142
12 بورس اوراق بهادار تهران فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط بورس 1,096
13 کابلسازی ایران دستگاههای برقی بایکا 1,061
14 سر. توسعه و عمران استان کرمان انبوه سازی املاک و مستغلات کرمان 1,049
15 مهندسی حمل و نقل پتروشیمی حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حپترو 1,030
16 سیمان دشتستان سیمان آهک گچ سدشت 990
17 سیمان اصفهان سیمان آهک گچ سصفها 983
18 آسیا سیر ارس حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حآسا 976
19 لنت ترمز خودرو و قطعات خلنت 967
20 قند ثابت خراسان قند و شکر قثابت 911
21 شهید قندی دستگاههای برقی بکام 876
22 سر. توسعه آذربایجان انبوه سازی املاک و مستغلات وآذر 863
23 آلومراد فلزات اساسی فمراد 857
24 ریخته گری تراکتور خودرو و قطعات ختراک 855
25 خدمات کشاورزی ماشین آلات و تجهیزات تکشا 851
26 گروه صنعتی سدید فلزات اساسی وسدید 845
27 کاشی حافظ کاشی و سرامیک کحافظ 836
28 نهادهای مالی بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط نکالا 836
29 ایران دارو دارویی دیران 824
30 سالمین غذایی بجز قند وشکر غسالم 818
31 افرانت رایانه افرا 817
32 داروسازی آوه سینا دارویی داوه 812
33 صنایع غذایی مینو شرق غذایی بجز قند وشکر غمینو 808
34 سر. تدبیرگران فارس و خوزستان سرمایه گذاریها سدبیر 806
35 حمل و نقل توکا حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حتوکا 787
36 کشت و صنعت آبشیرین زراعت و خدمات وابسته آبین 785
37 فرآورده های نسوز آذر کانی غیر فلزی کاذر 784
38 سیمان باقران سیمان آهک گچ سباقر 745
39 گلوکوزان غذایی بجز قند وشکر غگل 735
40 هپکو ماشین آلات و تجهیزات تپکو 734
41 صنعتی پیام وسایل ارتباطی لپیام 733
42 صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود استخراج زغال سنگ کشرق 729
43 بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط کالا 726
44 کاغذ سازی کاوه محصولات کاغذی چکاوه 723
45 مدیریت انرژی امید تابان هور عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم وهور 712
46 سیمان تهران سیمان آهک گچ ستران 709
47 بیمه حکمت صبا بیمه و بازنشستگی وحکمت 707
48 سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران انبوه سازی املاک و مستغلات ثنظام 705
49 لبنیات کالبر غذایی بجز قند وشکر غالبر 704
50 صنایع ماشینهای اداری ایران محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری مادیرا 697
51 جوشکاب یزد دستگاههای برقی بکاب 696
52 بیمه کوثر بیمه و بازنشستگی کوثر 694
53 خودکفایی آزادگان غذایی بجز قند وشکر خودکفا 686
54 رنگین شیمیایی شرنگی 677
55 رینگ سازی مشهد خودرو و قطعات خرینگ 677
56 دارو اکسیر دارویی دلر 677
57 دارو زهراوی دارویی دزهراوی 674
58 زاگرس فارمد پارس دارویی ددام 668
59 سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین سرمایه گذاریها وبرق 663
60 کی بی سی دارویی کی بی سی 656
61 دارو فارابی دارویی دفارا 648
62 مرجان کار کاشی و سرامیک کمرجان 646
63 سر. مسکن پردیس انبوه سازی املاک و مستغلات ثپردیس 644
64 لامپ پارس شهاب دستگاههای برقی بشهاب 640
65 پخش البرز دارویی پخش 630
66 سیمان ممتازان کرمان سیمان آهک گچ سمتاز 627
67 تأسیسات راه آهن پیمانکاری صنعتی بالاس 626
68 کاشی پارس کاشی و سرامیک کپارس 625
69 تولی پرس شیمیایی شتولی 622
70 البرز بالک دارویی دبالک 619
71 پارس مینو غذایی بجز قند وشکر غپینو 619
72 توکا ریل حمل و نقل انبارداری و ارتباطات توریل 615
73 تلیسه نمونه زراعت و خدمات وابسته تلیسه 612
74 سیمان کارون سیمان آهک گچ سکارون 608
75 لوازم خانگی پارس ماشین آلات و تجهیزات لخانه 606
76 نوسازی و ساختمان تهران انبوه سازی املاک و مستغلات ثنوسا 603
77 آذراب محصولات فلزی فاذر 593
78 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت و خدمات وابسته زکشت 590
79 شیشه سازی مینا کانی غیر فلزی کمینا 586
80 سر. جامی سرمایه گذاریها وجامی 583
81 شیشه و گاز کانی غیر فلزی کگاز 581
82 داروسازی الحاوی دارویی دحاوی 577
83 پگاه خراسان غذایی بجز قند وشکر غشان 576
84 توکا رنگ فولاد سپاهان شیمیایی شتوکا 575
85 سر. توسعه شمال سرمایه گذاریها وشمال 572
86 لعابیران شیمیایی شلعاب 567
87 کشت و صنعت پیاذر غذایی بجز قند وشکر غاذر 566
88 کمک فنر ایندامین خودرو و قطعات خکمک 566
89 سر. ایران خودرو خودرو و قطعات خگستر 565
90 معادن منگنز ایران استخراج کانه های فلزی کمنگنز 558
91 نورد و لوله اهواز فلزات اساسی فاهواز 556
92 قند شیروان قوچان قند و شکر قشیر 554
93 بیمه کارآفرین بیمه و بازنشستگی وآفری 551
94 صنعت روی زنگان فلزات اساسی زنگان 546
95 سرامیک اردکان کانی غیر فلزی کسرا 546
96 کاشی صدف سرام استقلال آباده کاشی و سرامیک کصدف 542
97 آرتاویل تایر لاستیک و پلاستیک پارتا 542
98 نیرو محرکه خودرو و قطعات خمحرکه 540
99 بهنوش غذایی بجز قند وشکر غبهنوش 538
100 شیمیایی سینا شیمیایی شسینا 533
101 شیمی داروپخش دارویی دشیمی 530
102 پارس الکتریک وسایل ارتباطی لپارس 529
103 کابل البرز دستگاههای برقی بالبر 527
104 پلاستیران لاستیک و پلاستیک پلاست 524
105 الیاف مصنوعی شیمیایی شمواد 523
106 آبادگران انبوه سازی املاک و مستغلات ثاباد 523
107 پشم شیشه ایران کانی غیر فلزی کپشیر 522
108 شیشه دارویی رازی کانی غیر فلزی کرازی 516
109 نورد قطعات فولادی فلزات اساسی فنورد 509
110 قند نقش جهان قند و شکر قنقش 508
111 سر. ملت سرمایه گذاریها وملت 505
112 شهد ایران غذایی بجز قند وشکر غشهد 504
113 کاشی الوند کاشی و سرامیک کلوند 504
114 صنعتی بوتان ماشین آلات و تجهیزات لبوتان 502
115 سیمان هگمتان سیمان آهک گچ سهگمت 502
116 سر. ساختمان ایران انبوه سازی املاک و مستغلات وساخت 499
117 کاشی سینا کاشی و سرامیک کساوه 491
118 فنرسازی زر خودرو و قطعات خزر 491
119 دارو امین دارویی دامین 489
120 قاسم ایران خرده فروشی قاسم 487
121 صنعتی مینو (خرمدره) غذایی بجز قند وشکر غصینو 485
122 قطعات اتومبیل خودرو و قطعات ختوقا 482
123 سرماآفرین ماشین آلات و تجهیزات لسرما 481
124 بیمه دی بیمه و بازنشستگی ودی 480
125 ملی سرب و روی فلزات اساسی فسرب 478
126 شکر شاهرود قند و شکر قشکر 477
127 نیروگاه زاگرس کوثر عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم بزاگرس 477
128 گروه صنعتی ملی (هلدینگ) محصولات چرمی وملی 472
129 فولاد سپید فراب کویر فلزات اساسی کویر 470
130 پگاه اصفهان غذایی بجز قند وشکر غشصفا 463
131 پارس دارو دارویی دپارس 463
132 بیمه پارسیان بیمه و بازنشستگی پارسیان 461
133 سر. مسکن شمالغرب انبوه سازی املاک و مستغلات ثغرب 458
134 توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی رایانه مفاخر 458
135 معادن مس تکنار استخراج کانه های فلزی تکنار 458
136 داروسازی کوثر دارویی دکوثر 456
137 نصیر ماشین خودرو و قطعات خنصیر 455
138 پاکدیس غذایی بجز قند وشکر غدیس 453
139 داروسازی قاضی دارویی دقاضی 451
140 پگاه آذربایجان شرقی غذایی بجز قند وشکر غپآذر 450
141 صنایع نسوز توکا کانی غیر فلزی کتوکا 450
142 نیروترانس دستگاههای برقی بنیرو 449
143 بیمه تجارت نو بیمه و بازنشستگی بنو 448
144 بیمه زندگی خاورمیانه بیمه و بازنشستگی بخاور 447
145 تاید واتر خاورمیانه حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حتاید 445
146 سر. مسکن تهران انبوه سازی املاک و مستغلات ثتران 443
147 فولاد آلیاژی یزد فلزات اساسی فولای 442
148 مواد داروپخش دارویی دتماد 438
149 سر. دارویی تامین دارویی تیپیکو 438
150 صنایع شیمیایی ایران شیمیایی شیران 435
151 تکنوتار ماشین آلات و تجهیزات تکنو 434
152 سر. آوا نوین سرمایه گذاریها وآوا 434
153 سر. مسکن الوند انبوه سازی املاک و مستغلات ثالوند 432
154 ماشین سازی نیرو محرکه ماشین آلات و تجهیزات تمحرکه 431
155 کشتیرانی دریای خزر حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حخزر 430
156 داروپخش دارویی وپخش 428
157 کاشی سعدی کاشی و سرامیک کسعدی 424
158 سیمان لار سبزوار سیمان آهک گچ سبزوا 423
159 چدن سازان محصولات فلزی چدن 422
160 مرآت پولاد فنی و مهندسی تپولا 421
161 فارسیت اهواز کانی غیر فلزی سفاسی 420
162 سبحان آنکولوژی دارویی دسانکو 418
163 پشم بافی توس منسوجات نتوس 418
164 داروسازی تولید دارو دارویی دتولید 415
165 سیمان داراب سیمان آهک گچ ساراب 415
166 کشت و صنعت و دامپروری پارس زراعت و خدمات وابسته زپارس 414
167 سر. ارس صبا واسطه گریهای مالی و پولی وارس 413
168 بهسرام کاشی و سرامیک کهرام 413
169 سپنتا فلزات اساسی فپنتا 412
170 داده پردازی ایران رایانه مداران 410
171 سر. ساختمان نوین واسطه گریهای مالی و پولی وثنو 410
172 قند مرودشت قند و شکر قمرو 408
173 دارو لقمان دارویی دلقما 408
174 سر. ملی سرمایه گذاریها ونیکی 407
175 سر. بهمن سرمایه گذاریها وبهمن 404
176 صنایع ریخته گری ایران خودرو و قطعات خریخت 403
177 اعتباری ملل بانکها و موسسات اعتباری وملل 399
178 کاسپین تامین دارویی کاسپین 397
179 جام دارو محصولات فلزی فجام 397
180 معادن بافق استخراج کانه های فلزی کبافق 396
181 سر. سامان گستر اصفهان انبوه سازی املاک و مستغلات ثامان 395
182 کشت و صنعت چین چین غذایی بجز قند وشکر غچین 393
183 کارخانجات داروپخش دارویی دارو 391
184 سایپا شیشه کانی غیر فلزی کساپا 391
185 کمباین سازی ماشین آلات و تجهیزات تکمبا 391
186 شوکوپارس غذایی بجز قند وشکر غشوکو 384
187 سر. صنایع ایران سرمایه گذاریها وایرا 382
188 واسپاری ملت واسطه گریهای مالی و پولی ولملت 382
189 پمپ ایران ماشین آلات و تجهیزات تپمپی 381
190 مخابراتی ایران وسایل ارتباطی لکما 380
191 هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان هتل و رستوران گکوثر 380
192 بیمه آسیا بیمه و بازنشستگی آسیا 380
193 گوشت مرغ ماهان زراعت و خدمات وابسته زماهان 379
194 خدمات فنی فولاد یزد فنی و مهندسی خفولا 377
195 پلاسکوکار سایپا لاستیک و پلاستیک پلاسک 376
196 دارویی برکت دارویی برکت 376
197 تامین ماسه استخراج سایر معادن کماسه 373
198 سر. معیار صنعت پارس سرمایه گذاریها معیار 371
199 سیمان شمال سیمان آهک گچ سشمال 370
200 ایران تایر لاستیک و پلاستیک پتایر 369
201 تجارت الکترونیک پارسیان کیش عمده فروشی تاپکیش 367
202 سیمان شاهرود سیمان آهک گچ سرود 367
203 ایران مرینوس منسوجات نمرینو 365
204 کارتن ایران محصولات کاغذی چکارن 365
205 تولید برق عسلویه مپنا عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم بمپنا 365
206 سیمان بهبهان سیمان آهک گچ سبهان 364
207 آبسال ماشین آلات و تجهیزات لابسا 364
208 جنرال مکانیک فنی و مهندسی رنیک 363
209 محورسازان خودرو و قطعات خوساز 362
210 تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی دکپسول 360
211 بهمن دیزل خودرو و قطعات خدیزل 357
212 سر. مسکن زاینده رود انبوه سازی املاک و مستغلات ثرود 357
213 سیمان سفید نی ریز سیمان آهک گچ سنیر 355
214 کف شیمیایی شکف 355
215 آلومتک فلزات اساسی فالوم 354
216 لیزینگ خودرو غدیر واسطه گریهای مالی و پولی ولغدر 354
217 بانک پارسیان بانکها و موسسات اعتباری وپارس 353
218 سیمان فارس نو سیمان آهک گچ سفانو 352
219 خط دریا بندر حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حبندر 352
220 سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی انبوه سازی املاک و مستغلات ثنام 352
221 افست چاپ چافست 351
222 مهرکام پارس خودرو و قطعات خمهر 350
223 پارس خزر ماشین آلات و تجهیزات لخزر 349
224 سیمان فارس و خوزستان سیمان آهک گچ سفارس 349
225 کاشی تکسرام کاشی و سرامیک کترام 348
226 صنعتی بهپاک غذایی بجز قند وشکر بهپاک 348
227 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان غذایی بجز قند وشکر غگلپا 348
228 تراکتورسازی ماشین آلات و تجهیزات تایرا 348
229 سر. وثوق امین واسطه گریهای مالی و پولی وثوق 347
230 تامین مسکن جوانان انبوه سازی املاک و مستغلات ثجوان 347
231 بیسکویت گرجی غذایی بجز قند وشکر غگرجی 347
232 فرآورده های سیمان شرق کانی غیر فلزی کفرآور 342
233 فنرسازی خاور خودرو و قطعات خفنر 341
234 لیزینگ آریادانا واسطه گریهای مالی و پولی ولانا 341
235 لامیران محصولات فلزی فلامی 338
236 کارگزاران بورس اوراق بهادار فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط کبورس 337
237 فولاد افزا سپاهان فلزات اساسی فافزا 336
238 معدنی دماوند استخراج کانه های فلزی کدما 336
239 سر. البرز دارویی والبر 334
240 کارگزاران بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط اکالا 333
241 پارس سرام کانی غیر فلزی کسرام 332
242 تولید برق ماهتاب کهنوج عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم بکهنوج 332
243 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان زراعت و خدمات وابسته زگلدشت 331
244 کشت و دامداری فکا زراعت و خدمات وابسته زفکا 329
245 آ.س.پ انبوه سازی املاک و مستغلات آ س پ 325
246 سر. گروه بهشهر سرمایه گذاریها وصنا 325
247 مهرام غذایی بجز قند وشکر غمهرا 324
248 پتروشیمی فارابی شیمیایی شفارا 323
249 فارسیت درود کانی غیر فلزی سفارود 322
250 چرخشگر خودرو و قطعات خچرخش 320
251 سر. مسکن شمال شرق انبوه سازی املاک و مستغلات ثشرق 319
252 عمران و سازندگی استان قزوین انبوه سازی املاک و مستغلات ثقزوی 319
253 محورخودرو خودرو و قطعات خمحور 319
254 بیمه سرمد بیمه و بازنشستگی وسرمد 319
255 توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حپارسا 318
256 دارو ابوریحان دارویی دابور 318
257 ساروج بوشهر سیمان آهک گچ ساروج 316
258 الکتریک خودرو شرق خودرو و قطعات خشرق 316
259 پلی اکریل ایران شیمیایی شپلی 316
260 شیشه همدان کانی غیر فلزی کهمدا 315
261 صنایع پتروشیمی دهدشت شیمیایی دهدشت 314
262 گروه صنعتی پاکشو شیمیایی پاکشو 313
263 بیمه البرز بیمه و بازنشستگی البرز 312
264 سیمان مازندران سیمان آهک گچ سمازن 312
265 ماشین سازی اراک محصولات فلزی فاراک 312
266 بیمه دانا بیمه و بازنشستگی دانا 312
267 مگسال زراعت و خدمات وابسته زمگسا 311
268 سیمان کردستان سیمان آهک گچ سکرد 311
269 سر. توکا فولاد فلزات اساسی وتوکا 311
270 نفت پاسارگاد فرآورده های نفتی شپاس 309
271 سیمان ایلام سیمان آهک گچ سیلام 309
272 بیمه تعاون بیمه و بازنشستگی وتعاون 308
273 بیمه اتکائی امین بیمه و بازنشستگی اتکام 307
274 دشت مرغاب غذایی بجز قند وشکر غدشت 306
275 روز دارو دارویی دروز 305
276 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سرمایه گذاریها وگستر 303
277 بهمن لیزینگ واسطه گریهای مالی و پولی ولبهمن 302
278 اما محصولات فلزی فاما 301
279 لیزینگ ایرانیان واسطه گریهای مالی و پولی وایران 297
280 سر. پتروشیمی شیمیایی وپترو 295
281 سر. شفا دارو دارویی شفا 294
282 خوراک دام پارس غذایی بجز قند وشکر غدام 294
283 قند لرستان قند و شکر قلرست 292
284 قند اصفهان قند و شکر قصفها 292
285 صنعتی روان فن آور خودرو و قطعات خفناور 291
286 تولیدکنندگان بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط تکالا 290
287 لبنیات پاک غذایی بجز قند وشکر غپاک 289
288 سیمان ارومیه سیمان آهک گچ ساروم 289
289 ایرکا پارت صنعت خودرو و قطعات خکار 289
290 لاستیک سهند لاستیک و پلاستیک پسهند 289
291 ریل سیر کوثر حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حسیر 286
292 کشاورزی و دامپروری بینالود زراعت و خدمات وابسته زبینا 283
293 کیمیدارو دارویی دکیمی 282
294 سیمان سپاهان سیمان آهک گچ سپاها 281
295 سیمان آرتا اردبیل سیمان آهک گچ ساربیل 280
296 کشتیرانی آریا حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حاریا 280
297 پگاه آذربایجان غذایی بجز قند وشکر غشاذر 278
298 دارو سبحان دارویی دسبحا 277
299 گلتاش شیمیایی شگل 276
300 تابان نیرو سپاهان فنی و مهندسی تابا 276
301 البرزدارو دارویی دالبر 276
302 لوله و ماشین سازی فلزات اساسی فلوله 276
303 عطرین نخ قم منسوجات نطرین 275
304 کشت و صنعت شریف آباد زراعت و خدمات وابسته زشریف 272
305 سر. توسعه صنعتی ایران سرمایه گذاریها وتوصا 272
306 موتوژن دستگاههای برقی بموتو 272
307 غلتک سازان سپاهان فلزات اساسی فسازان 271
308 شهداب ناب خراسان غذایی بجز قند وشکر غشهداب 271
309 سر. توسعه خوزستان انبوه سازی املاک و مستغلات وثخوز 270
310 شیر و گوشت زاگرس شهرکرد زراعت و خدمات وابسته زشگزا 270
311 لیزینگ ایران و شرق واسطه گریهای مالی و پولی ولشرق 270
312 سر. پارس آریان سرمایه گذاریها آریان 269
313 قند هگمتان قند و شکر قهکمت 269
314 سر. رنا خودرو و قطعات ورنا 267
315 اعتباری توسعه بانکها و موسسات اعتباری توسعه 267
316 پتروشیمی غدیر شیمیایی شغدیر 267
317 سر. اعتلاء البرز سرمایه گذاریها اعتلا 265
318 سیمان هرمزگان سیمان آهک گچ سهرمز 265
319 تبرک غذایی بجز قند وشکر تبرک 264
320 ایران خودرو خودرو و قطعات خودرو 264
321 بیمه پاسارگاد بیمه و بازنشستگی بپاس 263
322 سازه پویش خودرو و قطعات خپویش 262
323 سیمان صوفیان سیمان آهک گچ سصوفی 261
324 شیرین دارو دارویی دشیری 261
325 شیشه قزوین کانی غیر فلزی کقزوی 260
326 ریل پرداز سیر حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حریل 260
327 سر. خوارزمی سرمایه گذاریها وخارزم 259
328 تکین کو فنی و مهندسی رتکو 258
329 نیرو سرمایه دستگاههای برقی نیرو 257
330 سیمان قائن سیمان آهک گچ سقاین 256
331 کیوان غذایی بجز قند وشکر غیوان 254
332 سر. توسعه صنعت و تجارت سرمایه گذاریها وصنعت 253
333 فولاد آلیاژی ایران فلزات اساسی فولاژ 253
334 سر. پارس توشه ماشین آلات و تجهیزات وتوشه 253
335 صنعتی سپاهان فلزات اساسی فسپا 253
336 آذریت کانی غیر فلزی ساذری 252
337 گروه مپنا فنی و مهندسی رمپنا 252
338 سر. توسعه ملی سرمایه گذاریها وتوسم 251
339 سر. مسکن انبوه سازی املاک و مستغلات ثمسکن 251
340 ایران یاسا لاستیک و پلاستیک پاسا 251
341 کشت و صنعت دشت خرمدره زراعت و خدمات وابسته زدشت 249
342 مارگارین غذایی بجز قند وشکر غمارگ 249
343 توسعه صنایع بهشهر غذایی بجز قند وشکر وبشهر 249
344 سیمرغ زراعت و خدمات وابسته سیمرغ 249
345 ایران ارقام رایانه مرقام 249
346 بانک سینا بانکها و موسسات اعتباری وسینا 248
347 پتروشیمی جهرم شیمیایی جهرم 248
348 خاک چینی ایران کانی غیر فلزی کخاک 248
349 سر. سایپا سرمایه گذاریها وساپا 247
350 بیمه اتکائی ایرانیان بیمه و بازنشستگی اتکای 247
351 کشت و دام قیام اصفهان زراعت و خدمات وابسته زقیام 247
352 بیمه ملت بیمه و بازنشستگی ملت 246
353 بین المللی محصولات پارس شیمیایی شپارس 245
354 بیمه ما بیمه و بازنشستگی ما 245
355 سر. نیروگاهی ایران سنا واسطه گریهای مالی و پولی وسنا 244
356 بیمه میهن بیمه و بازنشستگی میهن 243
357 گروه توسعه هنر ایران فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه وهنر 243
358 صنایع بهداشتی ساینا شیمیایی ساینا 242
359 شهر سازی و خانه سازی باغمیشه انبوه سازی املاک و مستغلات ثباغ 241
360 سر. توس گستر انبوه سازی املاک و مستغلات وتوس 241
361 سر. فلات ایرانیان سرمایه گذاریها فلات 241
362 کشتیرانی ایران حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حکشتی 240
363 قند نیشابور قند و شکر قنیشا 240
364 پتروشیمی امیرکبیر شیمیایی شکبیر 239
365 آزمایش ماشین آلات و تجهیزات لازما 239
366 دوده صنعتی پارس شیمیایی شدوص 238
367 عمران و توسعه شاهد انبوه سازی املاک و مستغلات ثعمرا 238
368 ذغالسنگ نگین استخراج زغال سنگ کطبس 238
369 گروه بهمن خودرو و قطعات خبهمن 235
370 لیزینگ صنعت و معدن واسطه گریهای مالی و پولی ولصنم 235
371 پتروشیمی آبادان شیمیایی شپترو 233
372 دارو جابرابن حیان دارویی دجابر 232
373 کاغذ پارس محصولات کاغذی چکاپا 231
374 شیمیایی فارس شیمیایی شفارس 231
375 بانک دی بانکها و موسسات اعتباری دی 231
376 فرآوری مواد معدنی فلزات اساسی فرآور 231
377 کویر تایر لاستیک و پلاستیک پکویر 231
378 زامیاد خودرو و قطعات خزامیا 231
379 پست بانک ایران بانکها و موسسات اعتباری وپست 230
380 بسته بندی ایران محصولات فلزی فبیرا 227
381 سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان سیمان آهک گچ سیدکو 224
382 سیمان دورود سیمان آهک گچ سدور 223
383 سبحان دارو دارویی دسبحان 223
384 سر. توسعه و عمران استان اردبیل انبوه سازی املاک و مستغلات ثتوسا 223
385 فروشگاه های افق کوروش خرده فروشی افق 222
386 توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد استخراج کانه های فلزی بمیلا 222
387 سیمان شرق سیمان آهک گچ سشرق 221
388 قند پیرانشهر قند و شکر قپیرا 221
389 موتورسازان تراکتور خودرو و قطعات خموتور 221
390 سیمان خزر سیمان آهک گچ سخزر 220
391 نورد آلومینیوم فلزات اساسی فنوال 219
392 سر. شاهد انبوه سازی املاک و مستغلات ثشاهد 218
393 سیمان لارستان سیمان آهک گچ سلار 218
394 صنایع پتروشیمی تخت جمشید شیمیایی شجم 218
395 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حسینا 216
396 معدنی املاح ایران شیمیایی شاملا 215
397 ایران خودرو دیزل خودرو و قطعات خاور 215
398 پتروشیمی قائد بصیر شیمیایی شبصیر 214
399 سیمان غرب سیمان آهک گچ سغرب 214
400 صنایع پتروشیمی گلستان شیمیایی شستان 213
401 کابل تک دستگاههای برقی بتک 213
402 سنگ آهن گهر زمین استخراج کانه های فلزی کگهر 213
403 صنعتی بارز لاستیک و پلاستیک پکرمان 212
404 پتروشیمی فسا شیمیایی فسا 212
405 نفت پارس فرآورده های نفتی شنفت 211
406 صنعتی بهشهر غذایی بجز قند وشکر غبشهر 211
407 حفاری شمال استخراج نفت گاز جز اکتشاف حفاری 210
408 فیبر ایران محصولات چوبی چفیبر 210
409 ایران ترانسفو دستگاههای برقی بترانس 208
410 بیمه نوین بیمه و بازنشستگی نوین 207
411 صنایع تجهیزات نفت فلزات اساسی فنفت 207
412 پتروشیمی داراب شیمیایی داراب 207
413 پگاه فارس غذایی بجز قند وشکر غفارس 206
414 مخابرات ایران مخابرات اخابر 206
415 صنعتی دریایی پیمانکاری صنعتی خصدرا 205
416 درخشان تهران لاستیک و پلاستیک پدرخش 205
417 مس باهنر فلزات اساسی فباهنر 205
418 بیمه سینا بیمه و بازنشستگی وسین 204
419 بیمه آرمان بیمه و بازنشستگی آرمان 203
420 ساختمان اصفهان انبوه سازی املاک و مستغلات ثاصفا 203
421 سر. سبحان واسطه گریهای مالی و پولی وسبحان 203
422 توسعه ساختمان انبوه سازی املاک و مستغلات ثاخت 203
423 حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حفارس 203
424 سر. توسعه گوهران امید سرمایه گذاریها گوهران 202
425 سر. آتیه دماوند سرمایه گذاریها واتی 202
426 سیمان خاش سیمان آهک گچ سخاش 202
427 سر. میراث فرهنگی و گردشگری هتل و رستوران سمگا 201
428 کربن ایران شیمیایی شکربن 201
429 پارس خودرو خودرو و قطعات خپارس 201
430 دارو رازک دارویی درازک 199
431 دارو اسوه دارویی داسوه 199
432 قند قزوین قند و شکر قزوین 196
433 سر. پردیس سرمایه گذاریها پردیس 195
434 قند شیرین خراسان قند و شکر قشرین 195
435 بانک سرمایه بانکها و موسسات اعتباری سمایه 195
436 کارگزاران پارس هتل و رستوران گپارس 193
437 همکاران سیستم رایانه سیستم 193
438 بانک سامان بانکها و موسسات اعتباری سامان 193
439 بانک خاورمیانه بانکها و موسسات اعتباری وخاور 193
440 فروسیلیس ایران فلزات اساسی فروس 192
441 پرمیت کانی غیر فلزی سپرمی 191
442 بانک قرض الحسنه رسالت واسطه گریهای مالی و پولی وسالت 190
443 نیروکلر شیمیایی شکلر 189
444 مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر شیمیایی شوینده 188
445 آرین توسکا واسطه گریهای مالی و پولی وآتوس 187
446 فولادخراسان فلزات اساسی فخاس 185
447 سیمان مجد خواف سیمان آهک گچ سخواف 185
448 سایپا خودرو و قطعات خساپا 184
449 آتیه داده پرداز اطلاعات و ارتباطات اپرداز 184
450 عمران و توسعه فارس انبوه سازی املاک و مستغلات ثفارس 183
451 تامین سرمایه لوتوس پارسیان فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط لوتوس 182
452 بانک پاسارگاد بانکها و موسسات اعتباری وپاسار 182
453 کیسون انبوه سازی املاک و مستغلات کیسون 181
454 تجهیزات سدید فلزات اساسی فسدید 181
455 فرآورده های غذایی و قند چهارمحال قند و شکر قچار 180
456 پالایش نفت لاوان فرآورده های نفتی شاوان 180
457 پاکسان شیمیایی شپاکسا 180
458 تجهیز نیروی زنگان فرآورده های نفتی شزنگ 179
459 سایپا دیزل خودرو و قطعات خکاوه 178
460 سیمان کرمان سیمان آهک گچ سکرما 176
461 کارت اعتباری ایران کیش رایانه رکیش 176
462 سر. صندوق بازنشستگی چندرشته ای صنعتی وصندوق 175
463 فولاد امیرکبیر کاشان فلزات اساسی فجر 175
464 سر. غدیر چندرشته ای صنعتی وغدیر 174
465 آبادگران ایران کیش هتل و رستوران گکیش 174
466 لیزینگ رازی واسطه گریهای مالی و پولی ولراز 173
467 انرژی آذرآب محصولات فلزی فنرژی 172
468 سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان سرمایه گذاریها وسکاب 172
469 سایپا آذین خودرو و قطعات خاذین 172
470 صنایع پتروشیمی خلیج فارس شیمیایی فارس 171
471 پتروشیمی شیراز شیمیایی شیراز 171
472 بانک شهر واسطه گریهای مالی و پولی وشهر 171
473 سر. نیرو عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ونیرو 171
474 فرآورده های نسوز ایران کانی غیر فلزی کفرا 170
475 سر. نفت فرآورده های نفتی ونفت 170
476 سیمان غرب آسیا سیمان آهک گچ سجام 169
477 قند تربت جام قند و شکر قجام 169
478 بانک ملت بانکها و موسسات اعتباری وبملت 168
479 ایتالران کانی غیر فلزی کایتا 167
480 گروه اقتصادی کرمان خودرو خودرو و قطعات خکرمان 166
481 مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان واسطه گریهای مالی و پولی واحیا 166
482 سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس سرمایه گذاریها وپسا 166
483 سر. بوعلی سرمایه گذاریها وبوعلی 165
484 آلومینیوم ایران فلزات اساسی فایرا 165
485 سر. کوه نور انبوه سازی املاک و مستغلات ثنور 161
486 ویتانا غذایی بجز قند وشکر غویتا 161
487 سر. توسعه و عمران زاگرس انبوه سازی املاک و مستغلات ثزاگرس 160
488 آبگینه کانی غیر فلزی کابگن 160
489 توسعه و عمران شهرستان نائین خودرو و قطعات خعمرا 159
490 رایان سایپا واسطه گریهای مالی و پولی ولساپا 159
491 توسعه معدنی و صنعتی صبانور استخراج کانه های فلزی کنور 157
492 سر. ساختمانی اعتماد گستر انبوه سازی املاک و مستغلات ثعتما 157
493 زرین معدن آسیا فلزات اساسی فزرین 155
494 فرآورده تزریقی دارویی دفرا 155
495 بانک ایران زمین بانکها و موسسات اعتباری وزمین 155
496 پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان شیمیایی پترول 154
497 احیاء صنایع خراسان واسطه گریهای مالی و پولی واحصا 153
498 تامین سرمایه نوین فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط تنوین 153
499 سر. امید چندرشته ای صنعتی وامید 151
500 سر. مس سرچشمه واسطه گریهای مالی و پولی سرچشمه 151
501 بانک آینده بانکها و موسسات اعتباری وآیند 150
502 سر. سپه سرمایه گذاریها وسپه 149
503 فن آوا رایانه فن آوا 146
504 ایرانیت کانی غیر فلزی سایرا 146
505 گز سکه غذایی بجز قند وشکر غگز 145
506 پتروشیمی خراسان شیمیایی خراسان 145
507 کیمیای زنجان گستران فلزات اساسی کیمیا 145
508 پتروشیمی شازند شیمیایی شاراک 145
509 سر. صدر تامین استخراج کانه های فلزی تاصیکو 145
510 پتروشیمی نوری شیمیایی نوری 143
511 پالایش نفت تهران فرآورده های نفتی شتران 140
512 پالایش نفت تبریز فرآورده های نفتی شبریز 138
513 سخت آژند انبوه سازی املاک و مستغلات ثاژن 137
514 ملی صنایع مس ایران فلزات اساسی فملی 135
515 باما استخراج کانه های فلزی کاما 134
516 تجارت الکترونیک پارسیان رایانه رتاپ 134
517 پتروشیمی پردیس شیمیایی شپدیس 134
518 فولاد کاوه جنوب کیش فلزات اساسی کاوه 133
519 گسترش نفت و گاز پارسیان شیمیایی پارسان 133
520 کالسیمین فلزات اساسی فاسمین 131
521 نفت سپاهان فرآورده های نفتی شسپا 130
522 پتروشیمی پارس شیمیایی پارس 130
523 بانک گردشگری بانکها و موسسات اعتباری وگردش 129
524 معادن روی ایران استخراج کانه های فلزی کروی 129
525 توسعه اقتصادی آرین سرمایه گذاریها وآرین 129
526 واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سایر حمل و نقل ولتجار 128
527 سر. نفت و گاز تامین شیمیایی تاپیکو 127
528 سیمان بجنورد سیمان آهک گچ سبجنو 127
529 بیمه سامان بیمه و بازنشستگی بساما 127
530 سیمان خوزستان سیمان آهک گچ سخوز 126
531 تولیدو صادرات ریشمک دارویی ریشمک 125
532 تامین سرمایه امید فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط امید 123
533 سر. صنعت بیمه سرمایه گذاریها وبیمه 122
534 فولاد کاویان فلزات اساسی فوکا 121
535 تکادو سرمایه گذاریها وکادو 120
536 پالایش نفت شیراز فرآورده های نفتی شراز 119
537 سر. گروه توسعه ملی چندرشته ای صنعتی وبانک 118
538 ماداکتو استیل کرد فلزات اساسی فماک 118
539 پتروشیمی اصفهان شیمیایی شصفها 117
540 صنایع پتروشیمی کرمانشاه شیمیایی کرماشا 115
541 پتروشیمی فن آوران شیمیایی شفن 114
542 پالایش نفت بندر عباس فرآورده های نفتی شبندر 112
543 پتروشیمی خارک شیمیایی شخارک 112
544 بانک کار آفرین بانکها و موسسات اعتباری وکار 111
545 فولاد مبارکه اصفهان فلزات اساسی فولاد 107
546 پتروشیمی کازرون شیمیایی کازرو 106
547 نفت بهران فرآورده های نفتی شبهرن 106
548 بیمه حافظ بیمه و بازنشستگی وحافظ 105
549 خدمات انفورماتیک رایانه رانفور 104
550 ذوب آهن اصفهان فلزات اساسی ذوب 103
551 نفت ایرانول فرآورده های نفتی شرانل 102
552 کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان غذایی بجز قند وشکر غبهار 102
553 به پرداخت ملت رایانه پرداخت 101
554 نهادهای مالی بورس اوراق بهادار فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط نبورس 99
555 پالایش نفت اصفهان فرآورده های نفتی شپنا 98
556 مبین وان کیش اطلاعات و ارتباطات اوان 95
557 فرآوری ذغال سنگ پروده طبس استخراج زغال سنگ کپرور 95
558 سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه فلزات اساسی میدکو 93
559 پخش هجرت دارویی هجرت 93
560 ارتباطات سیار مخابرات همراه 91
561 داده گستر عصر نوین - های وب اطلاعات و ارتباطات های وب 90
562 سینادارو دارویی دسینا 89
563 چادرملو استخراج کانه های فلزی کچاد 88
564 فجر انرژی خلیج فارس عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم بفجر 86
565 بیمه رازی بیمه و بازنشستگی ورازی 86
566 سایر اشخاص بورس انرژی فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط انرژی3 86
567 کود شیمیایی اوره لردگان شیمیایی شلرد 84
568 بانک تجارت بانکها و موسسات اعتباری وتجارت 84
569 سر. توسعه معادن و فلزات استخراج کانه های فلزی ومعادن 83
570 بازرسی مهندسی و صنعتی ایران فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی خبازرس 82
571 تولید برق دماوند عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم دماوند 82
572 سولیران محصولات فلزی فسلیر 82
573 صنعت و تجارت آداک سرمایه گذاریها وآداک 82
574 دارو عبیدی دارویی دعبید 82
575 بانک صادرات ایران بانکها و موسسات اعتباری وبصادر 81
576 صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط واسطه گریهای مالی و پولی صنوین 81
577 ذوب روی اصفهان فلزات اساسی فروی 79
578 پلی پروپیلن جم شیمیایی جم پیلن 79
579 مبین انرژی خلیج فارس عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم مبین 79
580 فولاد هرمزگان جنوب فلزات اساسی هرمز 78
581 فولاد خوزستان فلزات اساسی فخوز 78
582 شهد قند و شکر قشهد 76
583 بیمه معلم بیمه و بازنشستگی ومعلم 75
584 توزیع داروپخش دارویی دتوزیع 73
585 گازلوله لاستیک و پلاستیک پلوله 73
586 نیروگاهی جهرم عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم بجهرم 73
587 مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان غذایی بجز قند وشکر غنیلی 71
588 پتروشیمی مارون شیمیایی مارون 71
589 اعتباری کوثر مرکزی واسطه گریهای مالی و پولی وکوثر 70
590 آهن و فولاد ارفع فلزات اساسی ارفع 67
591 اشتاد ایران خودرو و قطعات تشتاد 63
592 گل گهر استخراج کانه های فلزی کگل 62
593 رهشاد سپاهان حمل و نقل انبارداری و ارتباطات حرهشا 61
594 آهنگری تراکتور خودرو و قطعات خاهن 59
595 آسان پرداخت پرشین رایانه آپ 57
596 بانک قوامین بانکها و موسسات اعتباری وقوام 57
597 نساجی بروجرد منسوجات نبروج 55
598 بانک مهر اقتصاد بانکها و موسسات اعتباری ومهر 53
599 بانک اقتصاد نوین بانکها و موسسات اعتباری ونوین 53
600 نوش پونه مشهد غذایی بجز قند وشکر غپونه 52
601 پتروشیمی ممسنی شیمیایی ممسنی 51
602 پتروشیمی جم شیمیایی جم 50
603 پتروشیمی زاگرس شیمیایی زاگرس 49
604 پرداخت الکترونیک سامان کیش رایانه سپ 43
605 صنایع کشاورزی و کود زنجان شیمیایی زنجان 43
606 کلر پارس شیمیایی کلر 41
607 سر. اعتبار ایران واسطه گریهای مالی و پولی واعتبار 40
608 جوش و اکسیژن محصولات فلزی فجوش 38
609 سموم علف کش شیمیایی شسم 37
610 تهران شیمی دارویی شتهران 36
611 بانک حکمت ایرانیان بانکها و موسسات اعتباری حکمت 33
612 بسته بندی مشهد محصولات فلزی فبستم 32
613 مهندسی فیروزا ماشین آلات و تجهیزات تفیرو 27
614 گروه توسعه مالی مهر آیندگان سرمایه گذاریها ومهان 22
615 ص.س. پروژه آرمان پرند مپنا عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم پرند 20
616 پلاستیک شاهین لاستیک و پلاستیک پشاهن 20
617 نهادهای مالی بورس انرژی فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط انرژی1 20
618 پترو گامرون شیمیایی شگامرن 12
619 ورزیران کانی غیر فلزی کورز 11
620 سپرده گذاری و تسویه وجوه فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط سپرده 7
621 تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده کانی غیر فلزی کباده 2
622 بیمه زندگی باران بیمه و بازنشستگی باران 0
623 تامین سرمایه دماوند فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط تماوند 0
624 سر. اقتصاد نوین سرمایه گذاریها سنوین 19
625 سر. دانایان پارس سرمایه گذاریها ودانا 63
بازدهی صنایع- از ابتدای سال 98 تا اواخر بهمن ماه
ردیف صنعت بازدهی %
(با احتساب آورده)
1 محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری 816
2 کاشی و سرامیک 500
3 دستگاههای برقی 475
4 محصولات چرمی 474
5 ماشین آلات و تجهیزات 456
6 وسایل ارتباطی 405
7 عمده فروشی 379
8 استخراج سایر معادن 373
9 سیمان آهک گچ 368
10 کانی غیر فلزی 368
11 چاپ 354
12 زراعت و خدمات وابسته 353
13 غذایی بجز قند وشکر 344
14 محصولات فلزی 344
15 انبوه سازی املاک و مستغلات 341
16 لاستیک و پلاستیک 313
17 بیمه و بازنشستگی 303
18 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 294
19 دارویی 286
20 محصولات کاغذی 284
21 فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط 278
22 قند و شکر 268
23 فنی و مهندسی 266
24 منسوجات 260
25 خودرو و قطعات 250
26 فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه 247
27 خرده فروشی 229
28 پیمانکاری صنعتی 224
29 هتل و رستوران 216
30 استخراج نفت گاز جز اکتشاف 213
31 محصولات چوبی 211
32 واسطه گریهای مالی و پولی 194
33 سرمایه گذاریها 184
34 استخراج زغال سنگ 174
35 چندرشته ای صنعتی 160
36 مخابرات 142
37 بانکها و موسسات اعتباری 138
38 شیمیایی 129
39 سایر حمل و نقل 128
40 فلزات اساسی 127
41 فرآورده های نفتی 125
42 عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم 112
43 اطلاعات و ارتباطات 107
44 رایانه 107
45 استخراج کانه های فلزی 103
46 فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی 82