مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ویتانا امروز برگزار شد. این مجمع به ازای هر سهم ۵۵ تومان سود تقسیم کرد.