به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران خودرو اعلام نمود در نظر دارد املاک مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند.