مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش امروز برگزار شد.