​سهام شرکت پدیده شیمی قرن به زودی عرضه اولیه می شود تا این شرکت بورسی، نوزدهمین عرضه اولیه بازار سهام در سال ٩٨ باشد.