کرونا ویروس موضوعی است که تمام بازار های جهانی را در سیطره خود گرفته است، چین بزرگترین مصرف کننده در دنیا است که به واسطه شیوع این ویروس موجی از ترس را در بازارهای کالایی و افت قیمت ها را منجر شد. پکن یکی از بزرگترین شرکای تجاری تهران هم هست که این ویروس و توقف در تولید، محدودیت مسافرتی برای پرواز های چین به ایران موضوعی شد برای فعال شدن شایعه سازان در بازار که کرونا ویروس منجر شده تا شرکت ها نتوانند فروش های خوبی داشته باشند...