معاون وزیر نفت نفت در امور برنامه ریزی گفت: پیش بینی می کنیم بخش اجرایی کل طرح سیراف حداکثر تا نیمه نخست سال آینده آغاز شود.

بورس۲۴ : معاون وزیر نفت نفت در امور برنامه ریزی گفت:پیش بینی می کنیم بخش اجرایی کل طرح سیراف حداکثر تا نیمه نخست سال آینده آغاز شود.

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی درباره آخرین وضعیت طرح سیراف گفت: برنامه ریزی هایی که برای مجموعه سیراف انجام شده بر اساس این است که حداقل ۴۲۰ هزار بشکه میعانات گازی تبدیل به فرآورده‌های دیگری شود.

وی افزود: بر همین اساس ما تاکنون برای ۴۲۰ هزار بشکه مجوزهای لازم را صادر کردیم؛ خوشبختانه مقدمات کار خوب پیش رفته و زمین‌های مورد نیاز تخصیص داده شده است. سرمایه گذاران تفاهمنامه هایی را با بانک‌ها مبادله کرده اند تا بتوانند با مشارکت بانک‌ها و نقدینگی خود کار را شروع کنند.

به گفته این مقام مسؤول در مجموعه سیراف در دو پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای و سه پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای طراحی شده است.

فلاحتیان با اعلام اینکه در جانمایی طرح سیراف بازنگری کرده ایم، توضیح داد: این طرح بر اساس خوراک دریافتی میعانات گازی و تولید محصولی که از پیش برای آن در نظر گرفته شده بود انجام می‌شود. طرح سیراف می‌تواند از مزایای قانون تنفس خوراکی که به تازگی برای توسعه ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی کشور تدوین شده است، استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰ از پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای آن در حال پیشرفت است و قرار است طی ۲۴ ماه آینده به تولید برسد، اظهار داشت: پیش بینی می‌کنیم در بهار سال آینده عملیات اجرایی پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای سیراف کلید بخورد. به طور کلی نیز ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش اجرایی کل طرح سیراف حداکثر تا نیمه نخست سال آینده آغاز شود.

منبع: مهر