کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است: تعداد روزهای معاملاتی: ۴روز(هفته قبل‌تر ۵ روز معاملاتی) تعداد سهام معامله شده: ٢٩میلیارد و ٢٠میلیون سهم و حق تقدم(افت ٣١.۶٨درصدی نسبت به هفته قبل) ارزش سهام معامله شده: ١٧٠هزار و ۶۵٧میلیارد ریال(کاهش ١٨.٧٩درصدی نسبت به هفته قبل) و...

بورس۲۴ : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته 13هزار و185واحد رشد را به ثبت رساند.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:
تعداد روزهای معاملاتی: 4روز(هفته قبل‌تر 5 روز معاملاتی)
تعداد سهام معامله شده: 29میلیارد و 20میلیون سهم و حق تقدم(افت 31.68درصدی نسبت به هفته قبل)
ارزش سهام معامله شده: 170هزار و 657میلیارد ریال(کاهش 18.79درصدی نسبت به هفته قبل)
نوبت‌های خرید و فروش: 3میلیون و 147هزار و 682نوبت(افت 23.61درصدی نسبت به هفته قبل)
تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 794میلیون واحد(افت 20.35درصدی نسبت به هفته قبل)
ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 8هزار و 102میلیارد ریال(کاهش 21.98درصد نسبت به هفته قبل)
شاخص بورس در ابتدای هفته: 427هزار و 139واحد
شاخص بورس در پایان هفته: 459هزار و 80واحد
رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 13هزار و185واحدی(رشد 2.96درصدی)

***
کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:
تعداد روزهای معاملاتی: 214 روز
تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 26میلیارد و 126میلیون واحد
ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 272هزار و 543میلیارد ریال
شاخص بورس در ابتدای سال: 178هزار و 659واحد
شاخص بورس تا به امروز: 459هزار و 80واحد
رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 280هزار و 420واحدی(معادل 156.96 درصد رشد).