طی این مدت ٧٧,٠٧۵ تن ورق گرم نوع C نیز با میانگین نرخ ۵,٩٢۵ تومان معامله شده که ٢۴ درصد از متوسط قیمت این ورق در بهمن ماه بیشتر بوده است...

بورس۲۴ : بررسی معاملات ورق های شرکت فولاد مبارکه اصفهان حاکی از آن است که تا 21 بهمن ماه در مجموع بیش از 426 هزارتن انواع ورق فولاد در بورس کالا دادوستد شده که نسبت به یک ماهه دی حجم معاملات افزایش 4.6 درصد را نشان می دهد.

میانگین نرخ ورق گرم B در بهمن ماه به محدوده 5,632 تومان رسیده که این نرخ در مقایسه با دیماه رشد 14 درصد را به ثبت رساند. گفتنی ست حجم معاملات این ورق نیز در 21 روز بهمن نسبت به ماه گذشته 16 درصد افزایش یافته است.

طی این مدت 77,075 تن ورق گرم نوع C نیز با میانگین نرخ 5,925 تومان معامله شده که 24 درصد از متوسط قیمت این ورق در بهمن ماه بیشتر بوده است.

ورق سرد که در یک ماهه دی با قیمت 7,607 تومان معامله شد، در حال حاضر با رشد 11 درصدی به میانگین قیمتی 8,470 تومان رسیده است.

نرخ فروش ورق گالوانیزه و قلع اندود نیز در بهمن ماه به ترتیب با افزایش 5 و 7 درصدی همراه بوده است.