معامله ٢٨,١٠٠ تن از محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان در بازار کالا طی یک هفته گذشته با ارزشی نزدیک به ١,۴٨٠ میلیاردریال در حالی رقم خورد که تداوم تقاضا از سوی خریداران، افزایش نرخ...

بورس۲۴ : معامله 28,100 تن از محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان طی یک هفته گذشته با ارزشی نزدیک به 1,480 میلیاردریال در حالی رقم خورد که تداوم تقاضا از سوی خریداران، افزایش نرخ محصولات را در پی داشت.

تیرآهن 14 تا 18 با 13 درصد افزایش به محدوده قیمتی 5379 تومان رسید؛ سبد تیرآهن شرکت نیز به طور میانگین 5316 معامله شد. گفتنی ست میزان تقاضا برای انواع تیرآهن این هفته به بیش از 20 هزارتن رسید.

ذوب این هفته به عرضه 13,200 تن از سبد میلگرد مخلوط اقدام کرد و پایانی معاملات افزایش نرخ بین 7 تا 11 درصد را به ثبت رساند. حداکثر نرخ رقابتی برای این محصول تا مرز 5477 تومان پیشروی کرد.

شمش بلوم نیز که این هفته با کاهش نرخ پایه در محدوده 2927 تومان عرضه شد باتوجه به تقاضای 13 هزارتن حداکثر تا محدوده 5079 تومان رقابت شد؛ پایانی این محصول با رشد 71 درصدی از مرز 5000 تومان عبور کرد.