معامله ٢٨,١٠٠ تن از محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان در بازار کالا طی یک هفته گذشته با ارزشی نزدیک به ١,۴٨٠ میلیاردریال در حالی رقم خورد که تداوم تقاضا از سوی خریداران، افزایش نرخ...