شرایط ویژه بورس تهران با رشد قیمت سهام شرکت های کوچک و بزرگ ادامه دارد... شاخص بورس در ٢۵ روز ١٢ درصد رشد کرده! سهامداران کشتیرانی با دریافت ٧٠ درصد سود در همین چند روز از روی عرشه برای اهالی بازار سرمایه دست تکان می دهند!!

بورس۲۴ : بیست و پنج روز از بهمن ماه گذشت و بازار سهام با جهش قابل توجه 12 درصدی شرایط خاصی را از خود به نمایش گذاشت.

جستجوی بورس۲۴ در میان صنایع پربازده بازار سهام حاکی از آن است : در این پروسه زمانی شاخص «صنعت حمل و نقل» با رشد قیمتی شدید سهام «کشتیرانی جمهوری اسلامی» بازدهی بیش از 70 درصدی را رقم زد تا این بار سلبریتی بورس تهران از روی موج های دریا برای سرمایه گذاران دست تکان دهد!

این بررسی نشان می دهد : شاخص صنعت «استخراج نفت» نیز با با تک سهم «حفاری شمال» بیش از 42 درصد رشد کرد ، تا عنوان دومین صنعت پربازده روزهای سپری شده از بهمن ماه را از آن خود کند.

عنوان سومین صنعت پربازده بازار سهام در این پروسه 25 روزه نصیب گروه «وسایل ارتباطی» با تک سهم «پارس الکتریک» شده ، صنعتی که شاخص آن در بورس تهران 39.9درصد رشد کرده است.

نکته بااهمیت آن که در بورس بهمن ماه بازدهی هیچ یک از صنایع حاضر در بازار سهام منفی نبوده و قیمت سهام بیشتر شرکت ها رشد کرده است...

شرح شاخص

مقدار شاخص در 30 دی 98

مقدار شاخص در پایان روز کاری 23 بهمن

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

121189

140287

15.7

مواد دارویی

50255

56134

11.7

انبوه سازی

2879

3499

21.5

رایانه

32263

35892

11.2

ماشین آلات

126943

142407

12.2

فرآورده های نفتی

1574845

1606818

2

کانی فلزی

93204

105361

13

کانی غیر فلزی

19721

24277

23.1

غذایی به جز قند

22897

26422

15.4

ذغال سنگ

11904

14741

23.8

خودرو

62480

73783

18

قند و شکر

68844

81881

18.9

حمل و نقل

10189

17343

70.2

وسایل ارتباطی

14254

19942

39.9

سایر مالی

7279

9079

24.7

انتشار و چاپ

1227885

1506276

22.6

محصولات کاغذی

115593

118452

2.4

فلزات اساسی

265807

288849

8.6

شیمیایی

25114

26667

6.2

دستگاه های برقی

2515378

3455453

37.3

سرمایه گذاری ها

9284

11040

18.9

زراعت

100397

109671

9.2

لاستیک

98052

122941

25.4

چند رشته ای صنعتی

39930

44808

12.2

رادیویی

3459

3815

10.3

فنی مهندسی

3344

4039

20.8

کاشی و سرامیک

16488

21848

32.5

بیمه

23790

26473

11.2

منسوجات

5682

5706

1

مالی

489810

580786

18.5

سایر معادن

110992

137201

23.6

استخراج نفت

1928

2747

42.5

محصولات چرمی

12683

13276

4.6

سیمان

4138

4791

15.8

بانکها

1926

2260

17.3

برق و گاز و اب و بخار

798

842

5.5

اداره بازارهای مالی

381

563

47.7

اطلاعات و ارتباطات

380

431

13.4

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

423

481

13.7

شاخص کل

409807

459079

12