به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ملی صنایع مس ایران در مدت ١٠ ماهه منتهی به دی سال جاری موفق به کسب درآمد ١٨٣١١ میلیارد تومانی از فروش محصولات خود شود.