به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین در خصوص مزایده املاک اعلام نمود سطح اهمیت ارقام برای فروش املاک پایین بوده است.