به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت صنعتی پارس مینو در کنفرانس اطلاع رسانی اعلام نمود،افزایش سرمایه شرکت در مرحله تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد،در ضمن اعلام نمود به غیر از زمین هیچ یک از دارایی ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است.