به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب اعلام کرد،تغییرات با اهمیتی در شرکت رخ نداده و نوسان قیمت سهام ناشی از عرضه و تقاضاست!