پس از یک دوره پرتلاطم و پرحاشیه مدیرعامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی که در بازار سرمایه با نماد «وبانک» شناخته می شود ، مشخص شد. خبرنگار بورس ٢۴ مطلع شد که امیرتقی خان تجریشی مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت برای پست مدیریت عاملی «وبانک» در نظر گرفته شده است.شرکتی که حدود ۴٠ روز پیش دستخوش تغییرات مدیریتی قرار گرفت و سید مهدی سدیدی جای خود به ناصر شاهباز به عنوان سرپرست جدید داد.

بورس۲۴ : پس از یک دوره پرتلاطم و پرحاشیه مدیرعامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی که در بازار سرمایه با نماد «وبانک» شناخته می شود ، مشخص شد.

خبرنگار بورس۲۴ مطلع شد که امیرتقی خان تجریشی مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت برای پست مدیریت عاملی «وبانک» در نظر گرفته شده است.شرکتی که حدود 40 روز پیش دستخوش تغییرات مدیریتی قرار گرفت و سید مهدی سدیدی جای خود به ناصر شاهباز به عنوان سرپرست جدید داد.

حال امیرتقی خان تجریشی که از تحلیلگران مسلط بازار سرمایه است قرار است مدیریت این شرکت با ارزش بازار 10 هزار میلیارد تومانی را بر عهده بگیرد.

او دانش آموخته رشته مدیریت مالی در دانشگاه های علامه طباطبایی و صنعتی شریف است و با حدود 20 سال سابقه در بازارهای مالی ایران مدیرعامل شرکت های مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ، سرمایه گذاری صنعت و معدن و سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت بوده است.

عضویت در هیات مدیره کمپانی های معظمی همچون شرکت ملی انفورماتیک و شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز از جمله سوابق کاری اوست.

تجریشی همچنین مدتی در هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری به عنوان دومین تشکل خودانتظام بازار سرمایه بود.

یکی از ویژگی های او پرداختن به مسائل مختلف بنگاه های اقتصادی از زوایای فنی و کارشناسی است و تجریشی در بازار سرمایه بیش از هر چیز به عنوان یک خبره مالی و اقتصاددان جوان شناخته می شود.