سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با انتشار عملکرد دی ماه از تحولات خوبی در سال مالی جدید رونمایی کرد، تحولاتی که سبب خواهد شد ،تا سود سازی شرکت نیز با رشد خوبی همراه و صعود قیمت سهام شرکت مبنای بنیادی پیدا کند...

بورس۲۴ :سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با انتشار عملکرد دی ماه از تحولات خوبی در سال مالی جدید رونمایی کرد، تحولاتی که سبب خواهد شد ،تا سود سازی شرکت نیز با رشد خوبی همراه و صعود قیمت سهام شرکت مبنای بنیادی پیدا کند.

شرکت در عملکرد 1 ماهه منتهی به دی ماه با جهش خوبی در فروش همراه بوده و بیش از 200 میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

شرکت در دی ماه سال مالی قبل، به فروش 107 میلیاردی رسیده بوده است.

فروش1 ماهه سال مالی جاری رشد شارپ 88 درصدی را نسبت 1 ماهه سال مالی قبل به همراه داشته است.

شرکت با رشد قیمتی بسیار خوبی در فروش محصولات خود همراه شده است، که افزایش قیمت دلار نیمایی به کانال بالای 12 هزار تومان، همچنان این رشد قیمت ها را در مسیر صعود نگه خواهد داشت.

پس در نهایت جهش های شارپی در «شیران» که در زمینه فروش ایجاد شده است، می تواند بودجه و صورت های مالی 3 ماهه بسیار خوبی را برای شرکت به همراه داشته باشد،این امر سبب افزایش انتظارات آتی در سهم و بازدهی سنگین و قابل توجه 50 درصدی شده است.

به عبارتی سرعت بالای تحولات بنیادی در «شیران» سبب شده، تا قیمت سهام شرکت نیز سریعا واکنش مثبت داشته و شاهد بازدهی بسیار خوبی در این سهم باشیم.


نظرات

  • -

    سهامدار شیران هستمم. اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی بود. امیدوارم که با همت مدیران محترم و کارکنان متعهد و زحمتکش شرکت این صنعت بیش از پیش موفق باشد. یا حق. رفیعی انارکی

    ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۲۱:۱۲