ارزش معاملات آن ها از ۶،۶٠٠ میلیارد تومان فراتر رفت!!

بورس۲۴ : حجم معاملات در بازار سرمایه به اعداد چشمگیر و شاید عجیب و غریبی رسیده است. در حالی که بسیاری از تحلیلگران و خبرگان بازار سرمایه پیش بینی کرده بودند که در سال 99 حجم معاملات بازار سرمایه به حدود 7 هزار میلیارد تومان و بالاتر از آن برسد اما گویی بازار برای ثبت رکوردهای جدید بسیار مشتاق و پیشرو تر از پیش بینی هاست.

شنبه 5 بهمن حجم کل معاملات بازار سرمایه از 10 هزار و 800 میلیارد تومان فراتر رفت. یکشنبه 6 بهمن نیز بیش از 7،200 میلیارد تومان معامله در بازار انجام شد. نکته مهم تر آن که از مجموع 7،200 میلیارد تومان حجم کل بازار بورس و فرابورس بیش از 6،600 میلیارد تومان یعنی معادل 92 درصد از این مبلغ توسط حقیقی ها انجام شد.

روز گذشته نیز روند ورود پول جدید توسط حقیقی ها به بازار سرمایه تداوم یافت. ششم بهمن ماه حقیقی ها 172 میلیارد تومان پول جدید به بازار تزریق کردند. ظرف 15 دقیقه ابتدایی بازار شاخص کل تا 422 هزار واحد رشد کرد اما عرضه نسبت به تقاضا پیشی گرفت و در نهایت شاخص کل تا ارتفاع 418 هزار واحدی عقب نشینی کرد.

ارزش معاملات خرد در بازار دیروز 46 درصد بیشتر از روز شنبه بود. این بدان معناست که حقیقی ها همچنان در صدد تزریق نقدینگی جدید به بازار سرمایه هستند و انتظار رشد و کسب بازدهی مطلوبی را از بازار سرمایه دارند.

از ابتدای سال 98 تا پایان دی ماه حقیقی ها در مجموع 9،689 میلیارد تومان پول جدید وارد بازار سرمایه کرده اند. آمارها نشان می دهد که برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها به بازار بورس و فرابورس مثبت است و این روند مثبت همچنان نیز ادامه دارد. در فروردین ماه 730 میلیارد تومان، اردیبهشت 295 میلیارد تومان، خرداد 1،086 میلیارد تومان، تیر 562 میلیارد تومان، مرداد 305 میلیارد تومان، شهریور 1،662 میلیارد تومان، مهر 1،228 میلیارد تومان، آبان 108 میلیارد تومان، آذر 1،768 میلیارد تومان و در دی ماه 1،945 میلیارد تومان پول خرد جدید به بازار سرمایه تزریق شده است.

ورود نقدینگی جدید توسط حقیقی ها در دی ماه نسبت به آذر ماه 10 درصد افزایش یافته است.