بورس ٢۴ : تابستان امسال ٩٨ هزار خانه جدید در شهرهای کشور احداث شد که در مقایسه با بهار امسال ۴ هزار واحد مسکونی بیشتر بود. مرکز آمار ایران دقایقی پیش اعلام کرد: در دومین فصل از سال جاری شهرداری های کشور برای ساخت ٩٨ هزار و ۶۵٩ واحد مسکونی پروانه صادر کردند. در شهرها طی همین فصل ۴١ هزار و ٣٠٩ ساختمان مسکونی جدید احداث شد.هنوز این واحدها به مرحله تکمیل نرسیده است اما تعداد آن ها درست نصف آنچه باید ساخته شود، است!

بورس۲۴ : تابستان امسال 98 هزار خانه جدید در شهرهای کشور احداث شد که در مقایسه با بهار امسال 4 هزار واحد مسکونی بیشتر بود.

مرکز آمار ایران دقایقی پیش اعلام کرد: در دومین فصل از سال جاری شهرداری های کشور برای ساخت 98 هزار و 659 واحد مسکونی پروانه صادر کردند. در شهرها طی همین فصل 41 هزار و 309 ساختمان مسکونی جدید احداث شد.هنوز این واحدها به مرحله تکمیل نرسیده است اما تعداد آن ها درست نصف آنچه باید ساخته شود، است!

بازار کشوری مسکن به سالانه 900 هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد که به معنی آن است که در هر فصل باید 200 هزار واحد مسکونی در شهرها ساخته شود اما الان نصف آن چه باید ساخته شود، در حال احداث است.

رکود فروش مسکن در شهرها که تقریباً در همه شهرهای کشور وجود دارد عامل مهمی در جدا شدن بساز و بفروش ها از بازار ساخت وساز است.

بهار امسال نیز 95 هزار واحد مسکونی در کل کشور ساخته شد.سال گذشته البته در اواخر سال حجم ساخت و ساز بیشتر بود. در زمستان سال گذشته 114 هزار واحد مسکونی جدید در شهرها ساخته شد.

سال گذشته به موازات افزایش معاملات خرید و فروش خانه در شهرها، ساخت و ساز هم رونق گرفت. اما الان رکود سنگین در این بازار حاکم است.