بررسی عملکرد ماهانه شرکت ایران خودرو نشان می دهد که این شرکت به طور کامل از مرحله بحرانی خارج شده و حتی به سمت رکوردهای قبلی خود نیز پیش می رود. وضعیت تولید و فروش ایران خودرو که در ماه های پایانی سال ٩٧ با افول مواجه شده بود...