یک عضو مجمع تشخیص: رایزنی‌ ها ادامه دارد یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ارتباط با پرونده رسیدگی به پرونده لوایح مرتبط با FATF می‌ گوید، تاکنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل شده و چهار جلسه برگزار شده است، اما همچنان رایزنی‌ ها ادامه دارد و تاکنون نتیجه‌ ای از گفتگوها حاصل نشده است. گفتنی است، که امروز - چهارشنبه - خبرگزاری فارس در خبری از بستن پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع خبر داد و نوشت: امروز ٢ بهمن ماه، با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع بسته شد...

بورس۲۴ : یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با پرونده رسیدگی به پرونده لوایح مرتبط با FATF می‌ گوید، تا کنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رایزنی‌ ها ادامه دارد و تا کنون نتیجه‌ ای از گفتگوها حاصل نشده است

سید محمد صدر،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با «انتخاب» در واکنش به این خبر که با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شده است، اظهار داشت: «چنین مساله‌ ای در مجمع تشخیص مطرح نشده است، نه در شورای مجمع و نه در کمیسیون، موضوعی با چنین محتوایی طرح نشده است.» 

وی افزود: «تا کنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رایزنی‌ ها ادامه دارد و تا کنون نتیجه‌ای از گفتگوها حاصل نشده است.»

لازم به ذکر است که امروز - چهارشنبه - خبرگزاری فارس در خبری از بستن پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع خبر داد. فارس در خبر خود می‌ نویسد، امروز 2 بهمن ماه، با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع بسته شد.