٨٠ درصد بازار در دست حقیقی ها بود نشانه های تداوم جریان ورود پول به بورس در آخرین روز ماه دهم

بورس۲۴ : از ابتدای دی ماه تا پایان معاملات روز دوشنبه 30 دی ماه جمعا بیش از 100،623 میلیارد تومان معامله طی 21 روز معاملاتی در بازار بورس و فرابورس انجام شد که از این مقدار 78،615 میلیارد تومان توسط افراد حقیقی صورت گرفت.

در واقع پس از اتمام هفته ریزشی بازار که از 14 دی تا 18 دی به طول انجامید ، ارزش معاملات طی دو هفته اخیر روز به روز افزایش یافته و با روند صعودی همراه شده است.

اما برآیند جریان ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها یا به اصطلاح پول خرد در بازار سرمایه چگونه بود؟ آمارها نشان می دهد که برآیند جریان پول خرد به بازار همچنان مثبت است و سهامداران حقیقی هر روز در صدد ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه هستند ، به طوری که در پایانی ترین روز دی ماه بیش از 456 میلیارد تومان پول وارد بازار کردند که نسبت به روز یکشنبه 29 دی ماه با رشد چشمگیر 385 درصدی همراه شده است.