سهمی که از بازار جاماند! یکی ازپیگیری هایی که اخیرا برای سهامداران از سوی شرکت فرآوری مواد معدنی بی نتیجه و بی پاسخ مانده بود ، عدم بازگشایی نماد «فرآور» پس از توقف بیش از یک ماهه بود. کار به جایی رسید که سهامدارانی که پس از پیگیری های انجام شده به نتیجه ای نرسیدند، پیگیری از بورس ٢۴ کردند که چرا نماد این شرکت بازگشایی نمی شود و در روزهایی که بازار با اقبال خوبی مواجه است ما باید از بازار جا بمانیم، چرا مدیران این شرکت به فکر سهامداران نیستند...

بورس۲۴ : یکی ازپیگیری هایی که اخیرا برای سهامداران از سوی شرکت فرآوری مواد معدنی بی نتیجه و بی پاسخ مانده بود ، عدم بازگشایی نماد «فرآور» پس از توقف بیش از یک ماهه بود. کار به جایی رسید که سهامدارانی که پس از پیگیری های انجام شده به نتیجه ای نرسیدند، پیگیری از بورس۲۴ کردند که چرا نماد این شرکت بازگشایی نمی شود و در روزهایی که بازار با اقبال خوبی مواجه است ما باید از بازار جا بمانیم، چرا مدیران این شرکت به فکر سهامداران نیستند.

هر چند که مدیران این مجموعه پس از پیگیری بورس۲۴ در خصوص طولانی شدن توقف نماد اینطور اعلام کردند که اقدامات ثبت افزایش سرمایه 450 درصدی ما در ثبت شرکت ها به پایان رسیده است و اکنون توپ در زمین سازمان بورس است.

بنابراین بورس۲۴ نیز دلیل توقف طولانی مدت نماد «فراور» و زمان بازگشایی آن را از بورس جویا شد.

علی اکبر خادم مدیر اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی در پاسخ به این سوال که نماد «فرآور» چه زمانی بازگشایی خواهد شد به بورس۲۴ گفت: شرکت مذکور اقدامات لازم در خصوص انجام ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها را عملیاتی کرده است.ما نیز فایل ادغام افزایش سرمایه را آماده کرده و به سپرده گذاری جهت تبدیل این افزایش سرمایه به سهام ارسال کردیم و انتظار داریم در یکی دو روز آینده این نماد مجدد با سرمایه جدید و تعداد سهام جدید به تابلو معاملات بازگردد و قابل معامله شود.

گفتنی است ، در افزایش سرمایه هایی که رقم آن قابل توجه است به منظور حفظ حقوق سهامداران، شرکت ها ملزم به ثبت افزایش سرمایه هستند و پس از طی تشریفات اداری لازم نماد با سرمایه و سهام جدید بازگشایی می شود.