به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ١٠٠ درصد سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا را به مبلغ ٣۶،٣۶٣میلیون ریال به فروش رساند.گفتنی است سودی از این بابت شناسایی نشد.