به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت پتروشیمی زاگرس اعلام نمود ،تمامی فعالیت های شرکت به دلیل سرما و افت شدید فشار گاز متوقف شده است.