به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،حسابرس افزایش سرمایه ۴٨درصدی گروه مپنا از محل سود انباشته را تایید نمود.