به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨ حدود ٢٣٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.