جدیدترین عرضه ورق های فولاد مبارکه روز گذشته در بورس کالا صورت پذیرفت و در مجموع معامله ٩۶,٣۶٠ تن انواع ورق فولادی به ارزش ۴,٩٢٠ میلیاردریال رقم خورد....

بورس۲۴ : جدیدترین عرضه ورق های فولاد مبارکه روز گذشته در بورس کالا صورت پذیرفت و در مجموع معامله 96,360 تن انواع ورق فولادی به ارزش 4,920 میلیاردریال رقم خورد.

معامله سلف ورق های گرم فولاد با قیمت پایه 47,395 ریال (2 درصد بالاتر از پایه قبلی) انجام شد و در مجموع 143 هزارتن تقاضا برای ورق گرم به ثبت رسید.

باید در نظر داشت که تقاضای بالای 110 هزارتن برای ورق گرم B حداکثر نرخ رقابتی این معامله را تا 51,859 ریال پیش برد و پایانی با 9.1% افزایش نسبت به پایه و 8.2% افزایش نسبت به معامله قبل 51,712 ریال قیمت خورد.

در خصوص ورق گرم C نیز متوسط قیمت معامله با رشد 0.6 درصد نسبت به پایه و افزایش جزئی نسبت به پایانی قبل همراه بود و عرضه 30,030 تنی این ورق با میانگین قیمت 47,690 ریال انجام شد.