بورس ٢۴ : قیمت اوراق مسکن در روزهای اخیر ١۴ درصد نسبت به پایین ترین میانگین قیمتی افزایش پیدا کرد. پایین ترین میانگین قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن، مهر ماه امسال با قیمت ٣٧ هزار و ۵٠٠ تومان برای هر فقره اوراق معامله شده، به ثبت رسید.طی روزهای گذشته اما قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن به ۴٢ هزار تومان افزایش پیدا کرد...

بورس۲۴ : قیمت اوراق مسکن در روزهای اخیر 14 درصد نسبت به پایین ترین میانگین قیمتی افزایش پیدا کرد.

پایین ترین میانگین قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن، مهر ماه امسال با قیمت 37 هزار و 500 تومان برای هر فقره اوراق معامله شده، به ثبت رسید.طی روزهای گذشته اما قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

این افزایش نتیجه افزایش سقف وام اوراق مسکن است که توانسته باعث افزایش فروش اوراق و افزایش قیمت شود.

برخی تحلیلگران انتظار داشتند قیمت اوراق بلافاصله بعد از اعلام افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن جهش کند.اما به نظر می رسد بازار اوراق تا جهش قیمتی فاصله زمانی نه چندان کوتاهی دارد.

جهش قیمتی به معنای آن است که قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی به بالای 80 تا 90 هزار تومان برسد؛‌ اتفاقی که سال 93 رخ داد. اما رکود معاملات خرید مسکن در حال حاضر عاملی است که باعث می شود رشد تقاضای خرید اوراق به تدریجی باشد و در نتیجه رشد قیمت اوراق هم تدریجی خواهد بود.