بورس ٢۴ : وام خرید مسکن افزایش پیدا کرد و افزایش مبلغ آن هم قابل توجه و برای برخی شهرها و برخی خریدهای ملکی قابل قبول است اما شکل افزایش آن طوری بوده که یک دیوار هم به دنبال این افزایش بین خریداران مسکن و تسهیلات بانکی بالا رفته است! وام خرید مسکن در تهران به ٢۴٠ میلیون تومان برای زوجین افزیش یافته است.در شهرهای بزرگ نیز وام مسکن برای زوجین به ٢٠٠ میلیون تومان رسیده است...

بورس۲۴ : وام خرید مسکن افزایش پیدا کرد و افزایش مبلغ آن هم قابل توجه و برای برخی شهرها و برخی خریدهای ملکی قابل قبول است اما شکل افزایش آن طوری بوده که یک دیوار هم به دنبال این افزایش بین خریداران مسکن و تسهیلات بانکی بالا رفته است!

وام خرید مسکن در تهران به 240 میلیون تومان برای زوجین افزیش یافته است.در شهرهای بزرگ نیز وام مسکن برای زوجین به 200 میلیون تومان رسیده است.

در شهرهای کوچک نیز زوجین خانه اولی می توانند با دریافت اوراق مسکن، 160 میلیون تومان برای خرید مسکن وام دریافت کنند.این ها بیشترین سقف وام مسکن در حال حاضر است.

اما همانطور که میزان وام خرید مسکن افزایش پیدا کرده، اقساط این تسهیلات نیز افزایش پیدا کرده است.

در تهران زوجینی که از این وام استفاده کنند باید ماهانه بیش از 4 میلیون تومان قسط برای بازپرداخت وام مسکن آن هم به مدت 12 سال به حساب بانک مسکن پرداخت کنند! این اقساط تقریباً اندازه 1.5 برابر اجاره بهایی است که الان مستاجرها دارند در شهر تهران به شکل میانگین به موجران می پردازند و از استطاعت خیلی از زوجین خارج است. قسط بالای 4 میلیون تومان به معنای پرداخت 100 درصد حقوق ماهانه صرف قسط وام مسکن است که چنین چیزی قابل اجرا در خیلی از خانواده ها نیست.

در شهرهای کوچک نیز مبلغ قسط ماهانه وام زوجین حدود 2 میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که خیلی از فاقدین مسکن در شهرهای کوچک که مستاجر هستند حدود یک میلیون تومان در ماه بابت اجاره نشینی هزینه می کنند.

بنابراین چنین میزان قسطی در توان مالی ساکنان شهرهای کوچک هم نیست.این دیوار قسط تنها در صورتی برداشته می شود که بازپرداخت وام ها از 12 سال به 20 سال تبدیل شود.