به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در خصوص دریافت تسهیلات و کمک دولت جهت تسویه بدهی بازنشستگان و هم چنین عقد قرارداد ساخت ٣۵٠ دستگاه ماشین آلات راه داری توضیحاتی ارائه نمود.