هفته پایانی آذرماه با معامله ١٨٧,٨۶٠ تن انواع محصولات پالایشی در بورس کالا به ارزش بیش از ۴,١٣٧ میلیاردریال سپری شد که وکیوم باتوم با دادوستد ١۴١ هزارتن بالاترین....

بورس۲۴ : هفته پایانی آذرماه با معامله 187,860 تن انواع محصولات پالایشی در بورس کالا به ارزش بیش از 4,137 میلیاردریال سپری شد که وکیوم باتوم با دادوستد 141 هزارتن بالاترین حجم معامله در بین محصولات پالایشی را به خود اختصاص داد.

طی این مدت پالایش نفت تهران با عرضه لوب کات، وکیوم باتوم و گوگرد گرانوله پرحجم ترین معاملات در بین شرکت های پالایشی را رقم زد. گفتنی ست وکیوم باتوم شتران در هفته گذشته با تقاضای نزدیک به 60 هزارتن، تا محدوده 2073 تومان پیشروی کرد.

پالایش نفت اصفهان نیز به عرضه وکیوم باتوم با نرخ پایه 1921 تومان اقدام کرد که با توجه با میزان تقاضا، پایانی 8.7 درصد افزایش 2089 تومان قیمت خورد. معامله 25 هزار تنی لوب کات سبک این پالایشی بدون تغییر نرخ در محدوده 2853 تومان انجام شد.

در هفته مورد بررسی پالایش نفت بندرعباس نیز 41 هزار تن وکیوم باتوم در بورس کالا عرضه کرد که بدون نوسان قیمت در محدوده 2017 تومان معامله شد.

تقاضای بالا برای وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز اما به شکل گیری رقابت و رشد پایانی حداکثر تا مرز 1972 تومان منجر شد. نرخ معامله وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز نیز در هفته مورد بررسی تا محدوده 2034 تومان پیش رفت.

همچنین، معامله 14,700 تنی لوب کات و وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان بدون تغییر در نرخ پایه صورت پذیرفت.