بورس ٢۴ : کسانی که قصد دارند در ماه های آینده با استفاده از اوراق تسهیلات خرید مسکن اقدام به خرید خانه کنند، الان وقت خرید اوراق برای آن هاست!خبر رسیده قرار است...

بورس۲۴ : کسانی که قصد دارند در ماه های آینده با استفاده از اوراق تسهیلات خرید مسکن اقدام به خرید خانه کنند، الان وقت خرید اوراق برای آن هاست!خبر رسیده قرار است ظرف سه شنبه این هفته یا سه شنبه هفته آینده موضوع افزایش مبلغ تسهیلات اوراق مسکن در شورای پول و اعتبار بررسی شود.

پیشنهادکنندگان این طرح این بار کاملاً امیدوار به موافقت شورای پول و اعتبار با اصل طرح هستند.اگر این طرح به تصویب رسید احتمال دارد قیمت اوراق مسکن که در حال حاضر در کف قیمتی خود ثابت مانده دچار تغییر افزایشی شود.

قیمت هر فقره اوراق با ارزش 500 هزار تومان طی هفته های گذشته متوسط 39 تا 41 هزار تومان خرید و فروش شده است. قیمت اوراق بیش از دو ماه است که در حول و حوش 40 هزار تومان ایستادگی کرده است و علت اصلی آن از بین رفتن ارزش تسهیلات خرید مسکن برای پوشش قدرت خریداران مسکن است.

کاهش شدید تقاضای استفاده از اوراق برای خرید مسکن باعث شده قیمت اوراق به پایین ترین سطح سقوط کند.متوسط قیمت بلندمدت گذشته اوراق تسهیلات مسکن حول و حوش 60 تا 70 هزار تومان بوده است.قیمت اوراق حتی در سال های رونق خرید مسکن تا 100 هزار تومان هم افزایش پیدا کرده بود.

قیمت فعلی اوراق در صورتی که تسهیلات خرید مسکن بار دیگر برای متقاضیان ارزش پیدا کند تغییر پیدا خواهد کرد.

بنابراین بهتر است آن دسته از افرادی که قصد دارند در ماه های آینده به کمک وام اوراق صاحب خانه شوند از هم اکنون اقدام به خرید اوراق کنند.طرح بانک آن است که سقف وام اوراق از 60 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کند.