بورس ٢۴ : کسانی که قصد دارند در ماه های آینده با استفاده از اوراق تسهیلات خرید مسکن اقدام به خرید خانه کنند، الان وقت خرید اوراق برای آن هاست!خبر رسیده قرار است...