به گزارش بورس٢۴، روز سه شنبه نوزدهم آذرماه شاهد پذیره نویسی سهام در دست انتشار شرکت تامین سرمایه دماوند به روش ثبت سفارش خواهیم بود