دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: از سهامداری بیمه البرز خارج خواهیم شد و آماده واگذاری بلوک بیمه البرز هستیم.

بورس۲۴ : حسن روحانی رییس جمهور ایران در بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه، پس از اشاره به نقش بیمه ها در پوشش ریسک و اقدامات انجام شده از سوی بیمه ها اشاره ای به بودجه داشت و گفت: امسال بودجه عمرانی کشور بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این همایش گفت: از سهامداری بیمه البرز خارج خواهیم شد و آماده واگذاری بلوک بیمه البرز هستیم.

وی در ادامه گفت: اکنون حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تحت پوشش صنعت بیمه کشور است.

سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی نیز در این همایش گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان پرتفوی بیمه ای کشور برای ۳۲ شرکت بیمه ای است. تنوع محصولات و خدمات در کشور ۲۵ نوع است اما بسیاری از مردم تنها با چند خدمت بیمه ای آشنایی دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲.۴ درصد است که باید افزایش یابد.

غلامرضا سلیمانی از معافیت مالیاتی بیمه زندگی و درمان خبر داد و گفت: بیمه های زندگی و درمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
دولت در لایحه خودپیشنهاد داده بود همه بخش‌های بیمه معاف از مالیات باشند ولی مجلس با توجه به شرایط اقتصادی موافق این موضوع نبود اما بیمه‌های زندگی و درمان معاف از مالیات خواهد ماند و ما همچنان به دنبال معافیت مالیاتی کامل صنعت بیمه هستیم.
 البته  چند روز گذشته رییس سازمان امور مالیاتی صراحتا اعلام کرده بود موافق معافیت مالیاتی بیمه‌های عمر و زندگی نیست.