یک کارشناس صنعت سیمان گفت: به دلیل افزایش قیمتی که در صنعت سیمان داشتیم این ارزیابی را می توان داشت که عملکرد شرکت های تولید کننده سیمان نسبت به سال قبل بهتر شده است. اما به لحاظ حجمی متاسفانه هیچ اتفاقی رخ نداده که همین عاملی برای نگرانی در خصوص این صنعت است. برای سال آینده بسیار دشوار است که این جهش سود را در شرکت ها باز هم مشاهده کنیم. چرا که افزایش هزینه ها و تورم را در پیش خواهیم داشت.

بورس۲۴ : یک کارشناس صنعت سیمان گفت: به دلیل افزایش قیمتی که در صنعت سیمان داشتیم این ارزیابی را می توان داشت که عملکرد شرکت های تولید کننده سیمان نسبت به سال قبل بهتر شده است. اما به لحاظ حجمی متاسفانه هیچ اتفاقی رخ نداده که همین عاملی برای نگرانی در خصوص این صنعت است. برای سال آینده بسیار دشوار است که این جهش سود را در شرکت ها باز هم مشاهده کنیم. چرا که افزایش هزینه ها و تورم را در پیش خواهیم داشت.

محمدعلی احمدزاد اصل کارشناس صنعت سیمان در گفت وگو با بورس۲۴ در خصوص اینکه طرح مسکن ملی تا چه میزان باعث رشد سود آوری شرکت های سیمانی و همچنین کاهش ظرفیت مازاد در این صنعت می شود گفت: ابتدا باید بگویم که مسکن ملی طرحی نیست که بتواند مردم را خانه دار کند. از سوی دیگر طرح های اینچنینی به تقویت حوزه ساخت و ساز و مصرف سیمان در کشور منجر نخواهد شد. در حقیقت باید طرح های عمرانی با گستردگی وسیع تری انجام شود تا بتواند تاثیرگذاری لازم را هم در حوزه ساخت و ساز و هم در صنایعی مانند سیمان و... داشته باشد.

او در ادامه تصریح کرد: در صورتی که انجام این طرح ها در دستور کار قرار گیرد، هم ارزش افزوده بالایی ایجاد خواهند کرد و هم اینکه موتور محرکه ای برای صنعت سیمان خواهند بود. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در بودجه سال آتی دولت تمهیداتی برای این مهم اندیشیده شده است یا خیر.

محمدعلی احمدزاد اصل با بیان اینکه وضعیت شرکت های سیمانی نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است افزود: به دلیل افزایش قیمتی که در صنعت سیمان داشتیم این ارزیابی را می توان داشت که عملکرد شرکت های تولید کننده سیمان نسبت به سال قبل بهتر شده است. اما به لحاظ حجمی متاسفانه هیچ اتفاقی رخ نداده که همین عاملی برای نگرانی در خصوص این صنعت است. در حقیقت می توان گفت مشتریان این صنعت میلی برای خرید محصولات سیمانی ندارند.

این کارشناس صنعت سیمان در خصوص وضعیت صادرات در این صنعت نیز بیان کرد: در حوزه صادرات نیز می توان گفت که این صنعت از رونق چندانی برخوردار نیست. اما پیش بینی می کنیم با توجه به قیمت پایین محصولات برای صادرات و افزایش نرخ ارز، وضعیت صادرات این صنعت تا حدودی بهبود پیدا کند. از سویی گمان می کنیم که افزایش نرخ ارز سبب سودآوری و همچنین ارز آوری بهتر شرکت های فعال در این صنعت شود. پیش بینی ما این است که وضعیت صنعت سیمان تا پایان سال به همین شکل تداوم پیدا کند. اما از آنجایی که درآمد و سود شرکت ها در سال 98 بالا بوده است، در مقایسه با سال مالی 97 افزایش خوبی را نشان خواهد داد.

او با بیان اینکه این افزایش تکرار پذیر نخواهد بود افزود: برای سال آینده بسیار دشوار است که این جهش سود را در شرکت ها باز هم مشاهده کنیم. چرا که افزایش هزینه ها و تورم را در پیش خواهیم داشت. چنانچه وضعیت سال 98 برای شرکت های سیمانی تداوم پیدا کند، فعالان این صنعت به اهداف خود دست خواهند یافت.