عرضه ٣٠ هزار تنی به طور میانگین با قیمت ٣٧,٩۴۴ ریال صورت گرفت که این نرخ در مقایسه با پایه ٢٢ درصد و نسبت به معامله قبلی حدود ٢ درصد....

بورس۲۴ : روند صعودی قیمت شمش فولاد خوزستان در بازار کالا در حال حاضر به محدوده 3800 تومان رسیده که در مقایسه با متوسط نرخ مهرماه (3465 تومان) رشد نزدیک به 10 درصد را نشان می دهد.

شرکت فولاد خوزستان امروز نیز به عرضه شمش بلوم با نرخ پایه 31,077 ریال اقدام کرد که با تقاضای 54 هزار تنی از سوی خریداران روبه رو شد. بر همین اساس شاهد شکل گیری رقابت حداکثر تا سطح 38,033 ریال بودیم.

عرضه 30 هزار تنی به طور میانگین با قیمت 37,944 ریال صورت گرفت که این نرخ در مقایسه با پایه 22 درصد و نسبت به معامله قبلی حدود 2 درصد افزایش را نشان می دهد.

گفتنی ست، ارزش معامله شمش فخوز در بازار کالا به بیش از 1,138 میلیاردریال رسید.