بانک صادرات با انتشار گزارشات مالی خود تحول بزرگی را نشان داد و آن هم رسیدن به سود در عملکرد ۶ ماهه بود؛ اما علت این تحول و چرخش ١٨٠ درجه ای در این بانک چه بوده است؟

بورس۲۴ : بانک صادرات با انتشار گزارشات مالی خود تحول بزرگی را نشان داد و آن هم رسیدن به سود در عملکرد 6 ماهه بود؛ اما علت این تحول و چرخش 180 درجه ای در این بانک چه بوده است؟

در یک نگاه به صورت های مالی این بانک، از یک سو شاهد رشد 19 درصدی درآمدی در بانک هستیم و از سوی دیگر جمع هزینه های بانک نیز کاهش 6 درصدی داشته است.

به عبارتی مدیران بانک از یک سو بر افزایش درآمد زایی تمرکز داشته اند و از دیگر سو بر کاهش هزینه ها، که این امر منجر به شناسایی سود خالص در 6 ماهه بانک شده است.

بانک در گام بعدی ضمن حفظ نرخ های سود سپرده طبق قانون بانک مرکزی، توانسته مانده سپرده های خود را طی 6 ماه با رشد 13 درصدی همراه سازد.

اما به نکته بسیار مهم در بانک صادرات خواهیم رسید؛ توجه بر تنها همین نکته افق روشنی را پیش روی این بانک می گشاید.

بانک در عملکرد 12 ماهه سال قبل به سود سنگین و قابل توجه 2468 میلیارد تومانی ناشی از سپرده و سرمایه گذاری ها رسیده است.

در حالی که در 6 ماهه امسال تنها سود 374 میلیارد تومانی را محقق نموده است. دو سرفصل مهم در این سود سرمایه گذاری ها نهفته است:

اول سود ناشی از شرکت های زیر مجموعه که امسال سود اکثر شرکت های زیر مجموعه بانک با رشد خوبی همراه شده است و این سود در پایان سال مالی شناسایی می شود. این سود برای سال مالی 97 در سطوح 605 میلیارد تومان قرار داشته و امسال هم سود بالایی از این طریق شناسایی خواهد شد.

بخش دوم سود فروش سرمایه گذاری ها بوده که برای پارسال سود 846 میلیارد تومانی محقق شده است؛ بانک صادرات در نیمه دوم سال در صورت واگذاری دارایی های خود سود خوبی می تواند از این طریق شناسایی نماید.

پس سرفصل سود سپرده و سرمایه گذاری ها در نیمه دوم سال در این بانک با تغییرات جدی همراه خواهد بود و همین امر می تواند سود سازی بانک صادرات را در نیمه دوم سال به خوبی افزایش دهد.

همانطور که مشخص است در تراز عملیاتی بانک نیز شاهد روند کاهشی زیان های عملیاتی بوده و در نیمه دوم سال این زیان بیش از پیش نیز کاهش خواهد داشت.

پس در نهایت گزارشات نیمه دوم سال می تواند سود سازی و تحولات شکل گرفته در بانک صادرات را تشدید نموده و این تحولات قطعا بر روند قیمتی سهام بانک نیز اثرات مثبت خود را بر جای خواهد گذاشت.