تبلیغ محصولی که در آستانه افزایش نرخ است و بسیار پرفروش ، توجیه دارد؟ آن هم ١٧٠ میلیارد تومان و در صدا و سیما؟؟ پاسخ : رب که احتمالا گران می شود اما تبلیغ آن هم تاثیر دارد خب...

بورس۲۴ : مجموعه کارخانجات تبرک و شرکت های زیر مجموعه آن از قبیل شهداب ناب خراسان از جمله شرکت ها و سهم هایی هستند که به تازگی و با تغییر نرخ محصولات مورد توجه قرار گرفته اند. به نظر می رسد این شرکت ( شهداب ناب خراسان ) در نیمه دوم سال با افزایش نرخ فروش و همچنین مقدار فروش رو به رو خواهد شد.

رب گران می شود

رضا اسدی مدیر مالی مجموعه تبرک در خصوص افزایش نرخ گوجه فرنگی و تاثیر آن بر شرکت بیان داشت: مجموعه تبرک دارای زمین کشاورزی بوده و از آنجایی که برداشت گوجه به پایان رسیده و ما از مواد اولیه موجود در انبار استفاده می کنیم ، در نتیجه این رخداد تاثیر سود و زیانی بر شرکت ندارد.

وی ادامه داد: گوجه فرنگی شرکت برای مصرف خود مجموعه بوده و این مجموعه اقدام به فروش گوجه به صورت خام به سایر مشتریان نمی کند.

وی در مورد نرخ رب نیز عنوان کرد: نرخ رب گوجه فرنگی برای شرکت در حدود میانگین 10 هزار تومان بوده که در حال حاضر رو به رشد است و به نظر می رسد قیمت ها از 10 هزار تومان افزایش یابد.

این مقام مسئول در خصوص سایر شرکت های زیرمجموعه همچون نوش پونه و بهار نیز عنوان کرد: این شرکت ها سود مورد نظر ما را محقق کرده اند و رویه سودآوری شرکت ها متناسب هستند و سال مالی خوبی به پایان خواهد رسید.

قرارداد با رسانه ملی لازم بود؟

این مقام مسئول تاکید کرد: مجموعه تبرک و شرکت های زیرمجموعه آن تاکنون به صورت حرفه ای تبلیغات گسترده ای انجام نداده اند، که طبق قراردادی با صدا و سیما این تبلیغات به صورت گسترده انجام خواهد شد و این قرارداد متناسب با 7 درصد فروش محصول تبلیغ شده خواهد بود.

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنید تبلیغات گسترده در این حجم می تواند برای شرکت مفید باشد یا صرفا هزینه است و اساسا با توجه به تقاضای زیاد رب در بازار چه ضرورتی برای تبلیغ 170 میلیارد تومانی این محصول پرفروش وجود داشت؟ پاسخ داد: به نظر می رسد که این موضوع تاثیر به سزایی در فروش مجموعه خواهد داشت و به طور قطع در نیمه دوم سال مجموعه تبرک و شرکت های زیرمجموعه آن فروش بیشتری نسبت به نیمه اول خواهند داشت. ما به این قرارداد بسیار امیدواریم و قطعا تاثیر آن مشاهده خواهد شد.