این روزها شرکت سولیران و نماد آن در بازار سرمایه با نام فسلیر حاشیه ساز شده اند. در حالی که شایعات زیادی درباره منحل شدن این شرکت شنیده می شود هنوز هیچگونه اقدامی جهت اطلاع رسانی مدیران و مسئولان این شرکت به سهامداران آن صورت نگرفته است... پیگیری های خبرنگار بورس ٢۴ حاکی از تعطیلی کامل این شرکت است که تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت! اما تکلیف سهامداران این شرکت چه خواهد شد؟ سهامدارانی که از ابتدای سال ٩٨ تا اواسط مرداد ماه طعم شیرین بازدهی حدود ٢۵٠ درصدی را چشیده اند و دارایی آن ها در کمتر از ۵ ماه حدود ٣.۵ برابر شده است...