استارت معاملات کالایی شرکت پلی پروپیلن جم در آذرماه با معامله ۴,٧٨۶ تن پلی پروپیلن در گریدهای مختلف رقم خورد. بر همین اساس طی هفته گذشته انواع محصولات شرکت با ارزش نزدیک به ۴٧۴ میلیاردریال....