به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کارتن ایران در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٧٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ۶ میلیارد تومان آن مربوط به فروش آبان ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٣ درصد رشد داشته است.