به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری آوا نوین در اصلاحیه پاسخ سوالات کنفرانس خبری مبلغ افزایش سرمایه را اعلام نمود.