رئیس کل بیمه مرکزی ایران: بر اساس دستور العمل های جدید، شرکت های بیمه این امکان را دارند تا ۴۰ درصد از نقدینگی حاصل از حق بیمه های دریافتی را در بازار سرمایه و سهام سرمایه گذاری کنند. این میزان در دنیا ۸۰ درصد و در ایران اکنون ۲۰ درصد است. در تلاشیم تا ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهیم به دنبال این هستیم تا حتی اوراق بیمه ای را بهادار و قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کنیم.

بورس۲۴ : غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی ایران در آیین افتتاحیه کیش اینوکس ۲۰۱۹ گفت:علاقه مندیم در این رویداد شرکت کنیم چرا که ۶۰ درصد از شرکت های بیمه ای در این رویداد حضور دارند.

وی گفت: در تلاشیم تا در بورس بین المللی به عنوان هیات موسس حضور داشته باشیم و مبالغی هم به عنوان موسس پرداخت کردیم.

سلیمانی به صنعت بیمه پرداخت و گفت: همه مردم و صنایع ، واحدهای تولیدی و مسکونی در معرض مخاطراتی هستند که صنعت بیمه برای پوشش ریسک این مخاطرات کمک می کند تااطمینان لازم برای سرمایه گذاری ایجاد شود.

وی ادامه داد: هر چه رشد اقتصادی بیشتر باشد طبعا خدمات بیمه ای در این جوامع موفق تر خواهد بود. از طرفی باید گفت توسعه یافتگی شرکت هابه میزان ضریب نفوذ بیمه ها ارتباط دارد. بیمه در میزان رشد سرمایه گذاری در کشور اثر دارد، چرا که منجر به افزایش اطمینان و رشد و تداوم سرمایه گذاری خواهد شد.

سلیمانی گفت: هر چه نقش دولت کمرنگ تر شود صنعت بیمه بیشتر رشد می کند، در دوره ای فقط ۴ شرکت بیمه ای داشتیم که دولتی بودند. اکنون ۳۲ شرکت بیمه ای فعال داریم و سهم دولت در صنعت بیمه صرفا ۳۲ درصد است.

وی گفت: با توسعه شرکت های بیمه ای شاهد تخصصی شدن صنعت هستیم که این امر منجر می شود تا پول های خرد از سوی بیمه در غالب حق بیمه جمع آوری شود و در بخش های مولد اقتصاد ورود کند.

سلیمانی گفت: بر اساس دستور العمل های جدید، شرکت های بیمه این امکان را دارند تا ۴۰ درصد از نقدینگی حاصل از حق بیمه های دریافتی را در بازار سرمایه و سهام سرمایه گذاری کنند. این میزان در دنیا ۸۰ درصد و در ایران اکنون ۲۰ درصد است. در تلاشیم تا ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهیم به دنبال این هستیم تا حتی اوراق بیمه ای را بهادار و قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کنیم.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه در کشور باید توسعه یابد و فرهنگ بیمه ای ارتقا یابد این امر از طریق توسعه بیمه های زندگی امکان پذیر است. در ایران حدود ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه زندگی هستند و باید ۶۰ درصد از پرتفوی بیمه ای شرکت ها بیمه زندگی باشد و سهم ۱۴.۵ درصدی فعلی بیمه زندگی به ۶۰ درصد ارتقا یابد.

وی افزود: ضریب نفوذ بیمه در کشور در حدود ۲.۴ درصد است که باید تا ۷ درصد افزایش یابد.