گفتنی ست، طی یک ماهه مهر مجموعا ۵,١۶٠ تن مس کاتد با متوسط نرخ ۶٢١,٣٢٧ ریال در بورس کالا معامله شده که در حال حاضر میانگین نرخ معامله این محصول در آبان با ٠.٩% افزایش...

بورس۲۴ : در جدیدترین عرضه شرکت ملی صنایع مس ایران، کاتد مس امروز با حجم 3000 تن در بورس کالا عرضه شد که میزان تقاضا برای این محصول تنها به 2440 تن رسید.

نرخ پایه در مقایسه با معامله قبلی با افت جزئی 626,884 ریال تعیین شده بود که با توجه به حجم تقاضا معامله 2400 تنی امروز در قیمت پایه رقم خورد و ارزش معامله به محدوده 408 میلیاردریال رسید.

گفتنی ست، طی یک ماهه مهر مجموعا 5,160 تن مس کاتد با متوسط نرخ 621,327 ریال در بورس کالا معامله شده که در حال حاضر میانگین نرخ معامله این محصول در آبان با 0.9% افزایش به محدوده 626,693 ریال رسیده است. همچنین حجم معاملات آبان ماه نیز با اندکی افزایش 5,360 تن می باشد.