به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اعلام داشت پیرو مراتب منعکس در فضای مجازی مبنی بر انعقاد قرارداد و یا ساخت و فروش ماشین آلات هپکو و همچنین فروش سهام مس طارم و خرید موتور و اکسل برای ماشین آلات ، باستحضار میرساند تا کنون قرارداد یا توافقی در خصوص فروش و ساخت محصولات و خرید موتور و اکسل منعقد نگردیده ، ضمن آنکه تا کنون سهام شرکت مس طارم نیز به فروش نرسیده است. بدیهی است در صورت انعقاد قرارداد و وقوع هرگونه رویداد با اهمیت ، مراتب مطابق مفاد ماده ١٣ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشاء می شود.