احمد بهشتی لنگرودی معاون اعتبارات بانک صادرات ایران، با اشاره به اینکه مدیر عامل بانک صادرات ایران از جمله نخستین مسئولین نظام بانکی کشور بوده که در مناطق آسیب‌ دیده حاضر و...

بورس۲۴ : معاون اعتبارات بانک صادرات ایران خبر داد: پرداخت وام به کشاورزان مناطق سیل‌ زده سرعت می‌ گیرد.

وی گفت: پرداخت وام به کشاورزان خسارت‌ دیده از حادثه سیل فروردین ماه سال جاری، با استفاده از منابع داخلی بانک سرعت بیشتری خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، احمد بهشتی لنگرودی با اشاره به اینکه مدیر عامل بانک صادرات ایران از جمله نخستین مسئولین نظام بانکی کشور بوده که در مناطق آسیب‌ دیده حاضر و از نزدیک مسائل و مشکلات هموطنان آسیب دیده از سیل را مورد بررسی قرار داده، گفت: پرداخت بیش از ١٣ هزار و ٣١۴ فقره وام اعطایی بانک صادرات ایران به صاحبان منازل آسیب‌ دیده‌ در مناطق سیل‌ زده استان‌ های مختلف کشور بالغ بر دو هزار و ٨٠٣ میلیارد ریال که بیش از ٩٧ درصد پرونده‌ های پذیرش شده توسط بانک را شامل می‌شود، نشان از اهتمام این بانک به حل معضلات و مشکلات هموطنان دارد.