در این ابلاغیه که با هدف ارتقای رضایت‌ مندی و اعتماد مردم و ایجاد شفافیت در اقدامات و تصمیمات و در نهایت حاکمیت قانون،‌ عدالت و سلامت در تعاملات، روابط و اقدامات صورت گرفته در سطح گروه صنعتی ایران‌ خودرو جاری شده، فرشاد مقیمی تصریح کرده است...

بورس۲۴ : در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری درباره اهمیت ارتقای سلامت نظام اداری و ارزش‌ های اخلاقی در آن، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو محورهای اساسی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در این خودروساز را در سه سر فصل پیشگیری، نظارت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری ابلاغ کرد.

به گزارش اپکوپرس،در این ابلاغیه که با هدف ارتقای رضایت‌ مندی و اعتماد مردم و ایجاد شفافیت در اقدامات و تصمیمات و در نهایت حاکمیت قانون،‌ عدالت و سلامت در تعاملات، روابط و اقدامات صورت گرفته در سطح گروه صنعتی ایران‌ خودرو جاری شده، فرشاد مقیمی تصریح کرده است: وجود سیستم توان‌ مند، قانون‌ مدار و عاری از فساد و تخلف، زمینه‌ ساز توسعه صنعتی بوده و در نهایت عامل تعیین‌ کننده‌ ای برای تحقق اهداف و برنامه‌ های گروه صنعتی ایران خودرو به شمار می‌ رود.

بر مبنای این گزارش، تشکیل کارگروه ارتقای سلامت اداری، شناسایی گلوگاه‌ های آسیب‌ پذیر، تدوین و اجرای راه‌حل اصلاحی برای آن، بازرسی‌ های مستمر، تمهیدات لازم برای دریافت گزارشات و شکایات مردمی و رسیدگی به موقع به آن، بهره‌گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت از جمله مهم‌ترین بندهای عنوان شده در بخش پیشگیری و نظارت است.

همچنین تعیین سنجه و شاخص اندازه گیری سلامت و فساد، تحلیل یافته‌ها و تعریف برنامه اصلاحی و بهبود فرآیندها و تعیین میزان موفقیت گروه صنعتی در ارتقای سلامت اداری نسبت به سال قبل یا سال پایه از موارد مطرح شده در محور سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری است.

گفتنی است، در این ابلاغیه عنوان شده مدیریت بازرسی و نظارت با هماهنگی سایر حوزه های مرتبط گروه، وظیفه هماهنگی و حسن اجرای مفاد این مصوبه را برعهده خواهد داشت.