به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آذریت نتیجه مزایده فروش اقلام مازاد وبلا استفاده شرکت به موجب تکالیف مجمع عمومی عادی مورخه ٩تیر سال ٩٨ را اعلام نمود.