با برنامه ریزی های انجام گرفته تا پایان سال ۱۳۹۸ سرمایه بانک ایران زمین، تا ۱۵۰ درصد افزایش خواهد یافت...

بورس۲۴ : با برنامه ریزی های انجام گرفته تا پایان سال ۱۳۹۸ سرمایه بانک ایران زمین تا ۱۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. پورسعید مدیر عامل این بانک، ضمن بیان این مطلب در ادامه در خصوص افزایش سرمایه بانک اعلام کرد،البته بعد از این مرحله در سال آینده افزایش چندین برابری را هم در بحث سرمایه بانک خواهیم داشت.

منبع: روابط عمومی